درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (1) (کد 1133)

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 03 آذر 1393
کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (1) (کد 1133)

تا قرن نوزدهم بیشتر روان‌شناسان به مطالعه و شناخت روان و روح انسان می‌پرداختند و عكس‌العمل‌های درونی و ذهنی،خاطرات، تصورات، احساسات و عقاید فرد را زیرنظر می‌گرفتند. اما از اوایل قرن بیستم، همزمان با پیشرفت دو رشته فیزیك و زیست‌شناسی علاوه بر موارد قبل مطالعه و مشاهده‌ی رفتار انسان به شیوه‌های علمی و بصری در اولویت كار روانشناسی قرار گرفته است، هر چند در كشور ما هنوز بسیاری از مردم طالع‌بینی، كف‌بینی، چهره‌شناسی را جزء مفاهیم اصلی روانشناسی می‌دانند! همه می‌دانیم منابع انسانی مهم‌ترین ثروت یك جامعه محسوب می‌شوند و همین دلیل كافیست تا نیازمند دانشی باشیم كه خصوصیات اشخاص را تحلیل كرده و به تبع آن در پی رفع مشكلات و درمان روان و روح انسان‌ها باشد. علم روانشناسی تمام این مباحث را مورد بررسی قرار می دهد
گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی:

رشته روانشناسی در آزمون كارشناسی ارشد سال 94 دارای هفت گرایش می‌باشد:

1- روانشناسی عمومی

2- روانشناسی بالینی

3- روانشناسی خانواده درمانی

4- سنجش و اندازه گیری «روانسنجی»

5- روانشناسی صنعتی - سازمانی

6- روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

7- روانشناسی اسلامی (دارای گرایش مثبت گرا)موقعیت شغلی کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی:.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

روانشناسي عمومي...تاريخچه روان شناسي در جهان

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
روانشناسي عمومي...تاريخچه روان شناسي در جهان
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 02 مرداد 1392
تاريخچه روان شناسي در جهان History of psychology in world

روان‌شناسی علمی در ربع آخر قرن نوزدهم به وجود آمد. اما كاوش‌های روان‌شناختی همزمان با طلوع فلسفه آغاز گرديد. تفكر روان‌شناختی بيش از 24 قرن، يعنی از دوران فلسفه يونان باستان تا اواخر قرن نوزدهم، بخشی از فلسفه به شمار می‌رفت و در بطن آن رشد يافت. اصطلاح روان‌شناسی (سايكولوژی)، همچون بسياری از اطلاعات روان‌شناختی ريشه‌ای يونانی دارد و از دو كلمه "psyche" به معنی روح يا ذهن و "logos" به معنی شناخت يا مطالعه تشكيل شده است که معنی تحت‌اللفظی سایکولوژی، مطالعه نفس و شناخت يا علم نفس می‌باشد. ابداع اين واژه را به فيليپ ملانكتون(Philip Melanchthon) در سال‌های 1497 ـ 1560 نسبت می‌دهند. اسامی ديگری نيز در قرن هجدهم و نوزدهم به طور همزمان در مورد اين علم به كار می‌رفته است که برخی از آن‌ها عبارتنداز: فلسفه ذهنی، خودشناسی و روح‌شناسی.

فلسفه، طی تاريخ طولانی خود تلاش می‌كرده است كه فطرت آدمی و حيات ذهنی بشر را بشناسد. تمامی عقايد و راه‌حل‌هايی كه فلاسفه برای تشريح فطرت، ذهن، آگاهی، فرايند‌ها و فعاليت‌های ذهنی انسان همچون احساس، ادراك، يادگيری، شناخت، استدلال، اراده و عاطفه عرضه داشته‌اند، ساختار تفكر روان‌شناختی فلسفی را تشكيل می‌دهند. از آنجا كه اين تفكر با روش‌های فلسفی و نه تجربی، گسترش يافت آن را روان‌شناسی قبل از مرحله علمی می‌نامند. فيزيولوژی نيز سهم عمده‌ای در ساختن روان‌شناسی جديد داشت. تاثیر فيزيولوژی عمدتا به جدايی روان‌شناسی از فلسفه و ظهور آن به منزله علمی مستقل منتهی شد.[1]

در واقع تاريخچه تفكر روان‌شناختی و دور‌نما‌های تاريخی درباره ماهيت روان و رفتار‌، به يكی از آثار فلاسفه قديم يونانی، يعنی ارسطو باز می‌گردد كه تحت عنوان "موضوع روان" نوشته شده است. متفكران ديگر يونان قديم نيز به رشد روان‌شناسی كمك كرده‌اند. مثلا دموكريت(Democrite) تقريبا 400 سال پيش از ميلاد، اعلام كرد كه ما می‌توانيم رفتار را بر اساس بدن و روان مطرح كنيم.

افلاطون(427 تا 347 پيش از ميلاد) توصيه معلم خود، سقراط را دوباره مطرح كرد: "خود را بشناس". سقراط، معتقد بود كه ما نمی‌توانيم به كمك حواس، شناخت معتبری از خود داشته باشيم. زيرا حواس، واقعيت را درست منعكس نمی‌كند. همچنين سقراط بر اهميت روان‌شناسی اجتماعی اشاره كرد. او معتقد بود كه، افراد مخلوق‌های اجتماعی هستند كه يكديگر را عميقا تحت تاثير قرار می‌دهند. اكثر تاريخ‌‌نويسان، تولد روان‌شناسی را به عنوان يك معلم به سال 1879 نسبت می‌دهند، سالی كه "ويلهم وونت" اولين آزمايشگاه روان‌شناسی را در شهر لايپزيك آلمان بنا نهاد.[2]
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 23 مهر 1391

منشور اخلاقی روان‌شناسان و مشاوران 

اینجانب در محضر پروردگار منان و در پرتو نورانیت قرآن پیمان می‌بندم که:

ـ همواره در ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره، مقید به موازین اخلاقی و متعهد به رعایت ارزش‌های الهی بوده و پایبند نظامنامه اخلاقی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران باشم.

ـ در تکریم شخصیت فردی و خانوادگی مراجعان با کلام و رفتار از هیچ کوششی فروگذار نباشم.

ـ برای مراجعان خود همواره محیطی امن در بستر موازین اخلاقی و شرعی فراهم نموده و از پدیدآیی احساس ناامنی در مراجعان خود پیش‌گیری نمایم.

ـ همواره محرم راز مراجعان بوده‌، دانسته‌ها و اطلاعات لازمی که در فرایند ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره از مراجعان خود دریافت می‌دارم به مثابه امانتهایی الهی تلقی نموده و هرگز در محافل خصوصی و مجامع عمومی افشا ننمایم و جز در موارد استثنایی نظیر الزامات قانونی و شهادت‌های دادگاهی و ضرورت‌های مداخلات سریع درمانی، هیچگونه از اطلاعات دریافتی را در اختیار کسی قرار ندهم.

ـ در فعاليتهاي تخصصي و حرفهاي خود با مراجعان ثابت قدم بوده ، هرگز براساس سلايق شخصي و كششهاي نفساني با مراجعان تعامل ننمايم و خارج از قلمرو تخصصي و حرفهاي با ايشان ارتباط برقرار ننمايم و از بهكار بردن روشها، تكنيكها و توصيههايي كه با موازين شرعي و نظام ارزشي در تعارض مي‌باشد اجتناب نمايم.

ـ در امور خاصي كه خارج از حوزه تخصصيام ميباشد وارد نشده و عنداللزوم مراجع يا مراجعانم را به متخصصان ذيصلاح ارجاع دهم.

ـ افزون بر تعرفههاي مصوب سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور از مراجعان خود مطالبهاي نداشته باشم.

ـ متعهد ميشوم حداقل دو ماه قبل از انقضاي تاريخ اعتبار پروانه تخصصي خود نسبت به تمديد آن اقدام نمايم.

امضا/تاريخ         

روانشناسی عمومی...تاریخچه علم روان شناسی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 13 مهر 1391

تعريف كلي روانشناسي:
روانشناسي يعني : " مطالعه رفتار" يا " مطالعه علمي رفتار موجود زنده" ،" مطالعه علمي رفتار و فرايند هاي رواني " ، علمي كه رفتار و زيرساختهاي آن، يعني فرايندهاي فيزيولوژيكي و شناختي را مطالعه مي كند و در عين حال حرفه اي است كه در آن از دانش حاصل براي حل عملي مسائل انساني ، استفاده ميشود" .
هر چند سابقه علمي روانشناسي بسيار كوتاه است ، اما در همين دوران كوتاه نيز رويدادهاي بسيار و در عين حال مهم باعث گرديده است روانشناسي تا بدين حد در ابعاد مختلف حيات آدمي ، بكار گرفته شود.

در سال 1875 ويليام جيمز ( بطور مستقل و تقريبأ همزمان با وونت) اولين آزمايشگاه را براي مطالعه در زمينه درون نگري يا مشاهده دقيق و نظام دار تجربه آگاه آزمودنيها به وسيله خويشتن در آمريكا تاسيس كرد.

در سال 1879 وونت اولين آزمايشگاه را براي انجام گرفتن تحقيقات روانشناسي در لايپزيك (آلمان) تاسيس كرد.

در سال 1881 وونت اولين مجله را براي معرفي نتيجه تحقيقات روانشناسي ، منتشر ساخت.

در سال 1890 ويليام جيمز كتاب اصول روانشناسي را به چاپ رسانيد.

در سال 1892 استانلي هال ، انجمن روانشناسي آمريكا را تاسيس كرد.

در سال 1904 ايوان پاولف نشان داد كه چگونه مي توان پاسخهاي شرطي شده را ايجاد كرد و بدين وسيله مسير يا راه را براي پيدايش روانشناسي محرك- پاسخ ، هموار ساخت.

در سال 1905 آلفرد بينه اولين آزمون هوش را با موفقيت در فرانسه تهيه كرد .

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

رشته دانشگاهی روان شناسی عمومی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 30 مهر 1390
رشته روان شناسی 
با توجه به اهمیت انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور و وجود موسسات سودجو و گمراه کننده در این زمینه، روزنامه آفرینش تا زمان انتخاب رشته ستون "خودتان انتخاب کنید" را ایجادکرده است تا داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری امسال می شوند، در زمینه های:
1 -موضوع رشته تحصیلی دانشگاهی، 2 - توانایی های لازم برای این رشته -3 موقعیت شغلی در ایران 4- دروس پایه و تخصصی هر رشته در دانشگاه های کشور و نکات مفید برای به انتخاب رشته اقدام نمایند. در این زمینه هر روز چند رشته تحصیلی در گروه های آزمایشی مختلف معرفی می گردد. توصیه مسئولان سازمان سنجش و تمامی صاحبنظران حوزه دانشگاهی و انتخاب رشته این است که: از مشاوران آگاه استفاده کنید، اما خودتان انتخاب رشته کنید.

رشته روانشناسی
موضوع این رشته تحصیلی:
متاسفانه هنوز در کشور ما بسیاری از مردم، روانشناسی را با کف بینی و احضار روح یکی می دانند ومی بینیم که کتابهایی با موضوعات فوق، به عنوان کتابهای روانشناسی فروش فوق العاده ای دارند. در حالیکه روانشناسی شاخه ای از علوم زیستی است که هم به مطالعه عینی رفتار قابل مشاهده می پردازد و هم به فهم و درک فرآیندهای ذهنی که مستقیما قابل مشاهده نبوده و اساس داده های رفتاری و عصب زیست شناختی قابل استنباط است، توجه دارد. رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش بالینی، آموزش کودکان استثنایی، صنعتی و سازمانی و عمومی است. روانشناسی بالینی خدمات تشخیص و درمانی(روان درمانی) را به افرادی که دچار رفتارهای نابهنجاری مثل افسردگی، اضطراب ، وسواس و غیره هستند، ارائه می دهد که این خدمات در سه زمینه تشخیص، درمان و پیشنهاد روشهایی برای پیشگیری از معضلات و نابهنجاری های رفتاری ارائه می شود. روانشناسی صنعتی و سازمانی نیز یافته های روانشناسی را در تمام محیط های کاری به کار می برد یعنی درباره این که محیط کار باید چگونه باشد تا بهترین بازدهی را داشته باشد و یا چه متغیرهایی در ارتباط بین کارفرما و کارگر موثر است و چه عواملی باعث عدم تفاهم بین کارفرما و کارگر می شود، مطالعه می کند. روانشناسی عمومی نیز به مطالعه کلیات روانشناسی می پردازد و روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کاربرد یافته های روانشناسی در رابطه با کودکان استثنایی(تیزهوشان و معلولین جسمانی) است.
درس های این رشته در طول تحصیل:
دروس مشترک بین همه ی گرایش ها:
روانشناسی عمومی، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، آمار توصیفی، فیزیولوژی عمومی، کلیات فلسفه، مبانی جامعه شناسی، روانشناسی احساس و ادراک، متون روانشناسی به زبان خارجی، آمار استنباطی، روش تحقیق در روانشناسی، روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی، روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری، روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی، روانسنجی، انگیزش و هیجان، شخصیت، آسیب شناسی روانی، بهداشت روانی، روانشناسی مرضی کودک، تاریخچه و مکاتب روانشناسی.
دروس تخصصی گرایش روانشناسی بالینی:
کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی، کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه، سمینار مسائل روانشناسی بالینی در جهان و ایران، پژوهشهای عملی در روانشناسی بالینی، روانشناسی پویایی گروه، کلیات روانپزشکی، بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی، روانشناسی مشاوره و راهنمایی، روانشناسی کودکان استثنایی.
دروس تخصصی گرایش روانشناسی عمومی:
طرحهای پژوهشهای آزمایشگاهی، مقدمات نور و بسیکولوژی، ارزشیابی شخصیت، روانشناسی مشاوره و راهنمایی، روانشناسی هوش و سنجش آن، تفکر و زبان، روانشناسی پویایی گروه، روانشناسی کودکان استثنایی، سمینار در مسائل روانشناسی عمومی، اختلالات یادگیری، روانشناسی جنایی، پژوهشهای عملی در روانشناسی عمومی.
دروس تخصصی گرایش روانشناسی استثنایی:
روانشناسی مشاوره و راهنمایی، نظریه ها و کاربرد آزمونهای شناختی، روانشناسی کودکان تیزهوش و روشهای آموزشهای آنها، روانشناسی کودکان عقب مانده و روشهای آموزش آنها، اختلالات تکلم و گفتار درمانی، روانشناسی تدریس به کودکان ناشنوا، روانشناسی تدریس به کودکان نابینا، متون روانشناسی کودکان استثنایی به زبانهای خارجی، بهداشت روانی کودکان استثنایی و خانواده، زمینه پیشگیری از تولد کودکان عقب افتاده، روانشناسی کودکان ناسازگار، روشهای تغییر و اصلاح رفتار کودکان، سمینار مسائل کودکان استثنایی در جهان و ایران، پژوهشهای عملی در روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.
توانایی های لازم:
زیست شناسی و شیمی در این رشته اهمیت بسیاری دارد و باید پایه علوم زیستی دانشجوی این رشته قوی باشد. به همین دلیل امروزه دانشجویان این رشته از بین دو گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم تجربی پذیرفته می شوند. از سوی دیگر آمار و ریاضی در این رشته کاربرد وسیعی دارد. بالاخره در این رشته زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد. دانشجوی این رشته باید نسبت به اطراف و جامعه خود دید عمیقی داشته باشد تا بتواند ظرافتهای رفتاری افراد را درک کرده و در نهایت به ویژگی های روانی افراد پی ببرد.
موقعیت شغلی در ایران:
امروزه روانشناسی با همه جنبه های زندگی ما ارتباط دارد و هر اندازه که جامعه پیچیده تر شود، روانشناسی نیز نقش مهمتری در حل مسائل آدمی بر عهده می گیرد. این به معنای فرصت های شغلی متنوع و گسترده برای فارغ التحصیلان رشته روانشناسی است.
به گفته کارشناسان این رشته، آینده روانشناسی در کشور ما روشن و امیدبخش است و فارغ التحصیلان این رشته باید آینده خود را در فردا ببینند. چون کشور ما یکی از کشورهای در حال توسعه است و بدون بهره گیری از شاخه های مختلف روانشناسی نمی تواند توسعه همه جانبه داشته باشد. از سوی دیگر کشور ما، کشور جوانی است و امروزه یکی از دغدغه های خانواده ها حفظ بهداشت روانی و بالا بردن سطح دانش فرزندانشان می باشد که این دو مهم نیز به یاری شاخه های مختلف روانشناسی از جمله روانشناسی رشد و روانشناسی تربیتی امکان پذیر است. اما امروزه نیز فارغ التحصیلان این رشته در درجه اول جذب آموزش و پرورش می شوند و یا در شرکتها و سازمانها به عنوان کارشناس روانشناسی فعالیت می کنند و عده ای نیز به عنوان دستیار متخصص روانشناسی بالینی و یا روانپزشک مشغول به کار هستند