درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مطالب روان شناسی:متولدین هرماه وعشق

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 26 آبان 1390

متولدین فروردین ماه :

به سوی من بیا
تا تو را حس كنم
و دنیا خواهد دید
داستان عشقی سوزان را
كه شعله اش در قلب من خواهى بود

به هنگام عاشقی گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سر می كند.
قلبا عاشق است و در عشق پا بر جاست.

متولدین اردیبهشت ماه :

عشق را در چشمان من بنگر
چهره ی بر افروخته ام را ببین و عشق را حس كن
به صدای نفس های من گوش كن
و بشنو ترانه ی عشق را

عاشقی بی قرار است و كمرو ولی پر شهامت.
موسیقی بر او تاثیر فراوان دارد.

متولدین خرداد ماه :

با من به رویا بیا به رویای عشق
بیا تا بر فراز بلندترین كوه گام نهیم
بیا تا در ژرف ترین اقیانوس شنا كنیم
بیا تا به دورترین ستاره ها پر كشیم
بر عشق ما هیچ چیز ناممكن نیست

بهترین عاشق دنیاست و گفتارها و دل او پر ز رویاهای عاشقانه است.

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

متولدین ماه ها(طنز) 6ماه اول سال

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : جمعه 29 مهر 1390

 

متولد چه ماهی هستی؟برو و به طور طنز خودتو بشناس

 فروردین  اردیبهشت  خرداد
 تیر  مرداد  شهریور

6ماه دوم سال داخل پست پایین قابل مشاهده هست

ادامه مطلب

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

مشخصات متولدین ماهها به همراه طالع آنها

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 16 مهر 1390
فروردین
سمبل : قوچ
عنصر: آتش
سیاره : مریخ
عضو آسیب پذیر :سر
روز اقبال : سه شنبه
اعدادخوش یمن : الماس
رنگ : قرمز
فروردینی ها در پی عشق آتشین و پر شورترین عشق ممكن اند
او خود به خود جنس مخالف را جذب می كند . لذتهای جسمانی برای او
بسیار اهمیت دارد و گاه احساس مالكیت شدیدی نسبت به معشوق خود
را دارد

اردیبهشت

به دلیل متن طولانی مطلب به ادامه ی مطلب مراجعه كنید

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

متولدین هرماه وعشق

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 5 مهر 1390
متولدین فروردین ماه :

به سوی من بیا
تا تو را حس كنم
و دنیا خواهد دید
داستان عشقی سوزان را
كه شعله اش در قلب من خواهى بود

به هنگام عاشقی گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سر می كند.
قلبا عاشق است و در عشق پا بر جاست.

متولدین اردیبهشت ماه :

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید