درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

مشاوره شغل..................گامهایی برای حرکت به سوی موفقیت شغلی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 10 مهر 1390
 


    

در شغل فعلی تان مهارت کامل بدست آورید
   

به طور داوطلبانه اضافه کاری کنید
   

در چشم کارفرما خوب جلوه کنید
   

با اداره روابط عمومی در ارتباط باشید 
   

ارتباط مناسبی با همکاران داشته باشید
    

بگذارید مهارت های مدیریتیتان بدرخشند
    

برای خود جانشین تعیین کنید 
   

مربی بگیرید
    

در دوره ها آموزشی اضافی شرکت کنید 
   

همیشه شیک پوش باشید 
   

در هر کاری اثری از خود بر جای بگذارید 
   

با زمانبندی حرکت کنید
    

مطمن باشید پیشرفت اتفاقی نیست


مشاوره شغل........توازن بین کار و زندگی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 10 مهر 1390

● توازن بین کار و زندگی
این چک ‌لیست، شیوه‌ هایی را پیشنهاد می‌ کند که مدیران می‌ توانند به کمک آنها توازن میان کار و زندگی کارکنانشان را افزایش دهند. این شیوه ارزشیابی نیازهای کارکنان، توازن برنامه کار - زندگی و سیستم پرداخت مزایا را ایجاد می ‌کند.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

مشاوره شغل........مسیر شغلی خود را انتخاب کنید

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 10 مهر 1390

مسیر شغلی خود را انتخاب کنید

شناخت مهارتهای قابل انتقال یک قدم اساسی در برنامه‌ریزی شغلی است. مقاله حاضر توضیح می‌دهد که این مهارتها چه هستند و کمک‌هایی را برای تشخیص و افزایش میزان مهارتها و استفاده از آنها در به دست آوردن یک موقعیت شغلی مناسب ارائه می‌نماید. انواع مهارتها، شامل مهارتهای فنی، مهارتهای اکتسابی و مهارتهای قابل انتقال، تشخیص مهارتهای قابل انتقال، موجودی مهارتها، عناوین شغلی، روش کار را با مهارتها و به روز نگه داشتن مهارتها رئوس مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

مشاوره شغل........هوش هیجانی در کار

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 10 مهر 1390

هوش هیجانی در کار

گاه از خود می پرسم ، چگونه می توان در کارکنان ایجاد انگیزه کرد؟ یا تحت چه شرایطی می توان دراعضا یک مجموعه کاری یا سازمان، شور و اشتیاق برای بهتر کار کردن را افزایش داد؟ چگونه می توان اعتماد کرد و اعتماد را جلب کرد؟ امید به آینده را چگونه بالا ببریم؟ اضطراب را با چه روشی کاهش دهیم؟ و سوالاتی از این قبیل.

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

مشاوره شغل........رضایت شغلی و بهره وری

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 9 مهر 1390

رضایت شغلی و بهره وری

● مقدمه :
محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند.

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید