درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مشاوره شغل...دیدگاه های منفی در محل کار

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 7 مهر 1390

آیا تا به حال شده از عکس العمل رئیستان در برابر بعضی از عملکردهایتان در شرکت متعجب شوید؟ آیا تا به حال شده که فکر کنید کار درستی انجام می دهید، اما رئیستان از دستتان ناراحت و عصبانی شود؟
در طول دوره ی کارم با نمونه های متفاوت از مسائلی روبه رو شده ام که با اینکه از دیدگاه من کاملاً صحیح و مناسب می آید، از نظر دیگران خلاف آن بوده است. مثلاً، یک روز وقتی سعی می کردم به یکی از همکارانم در مکانیزه تر کردن کارش که به صورت دستی آن را انجام می داد کمک کنم، رئیسم بسیار عصبانی شده بود که چرا من روی کارها و وظائف خودم متمرکز نمی شوم.
اختلاف در نظرات و اولویت ها باعث به وجود آمدن دیدگاه های مختلف در مورد کارهایی که در اداره انجام می دهید می شود. از آنجا که این نظرات ناشی از شخصیت ها و فرهنگ های کاملاً متفاوت است، هیچ قانون قطعی برای احتراز از این اختلافات وجود ندارد.

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

بخش مشاوره شغل...10 نکته برای نترسیدن از شکست

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 7 مهر 1390

1. انسان جائز الخطاست موفقها هم اشتباه میکنند.


۲. حقیقت پیروزی و شکست را پیران با تجربه و کودکان درک می کنند.


۳. درون و کنار هر شکستی پیروزی وجود دارد.

۴. چون شکست بی معنی است اگر در بینهایت هم ضرب شود باز هم بی معنی است.


۵. قدرت بی منتها برای موفقیت در هرموجودی به ودیعه گذاشته شده است.


۶. بر چسب خوب و بد به کارهای زندگی زدن منطقی نیست و آرامش در رسیدن به موفقیت الزامی است.


۷. بر چسب زدن به انسانها منطقی نیست.


۸. اشتباهات و ناگواری ها می تواند مرا به خدا نزدیک تر کند.


۹. کامیابی و آرامش واقعی درونم متجلی است.

 

۱۰. در ملکوت الهی شکست وجود ندارد