درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

مشاوره ویژه کنکور..................ایجاد تعادل در خواب و تغزیه

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 11 مهر 1390

در یکی از سال‌های نه‌چندان دور، اردوی مطالعاتی پایان سال را می‌گذراندیم. دانش‌آموزی داشتم که سخت درس‌ می‌خواند و می‌کوشید تا حداکثر زمان ممکن را به درس‌خواندن و تست‌زدن اختصاص دهد. تقریباً یک هفته‌ای بود که شب‌ها، کم‌تر از دو ساعت می‌خوابید و در‌طول مدت مطالعه می‌کوشید تا با استفاده از شیوه‌های مختلفی نظیر قدم‌زدن، آب‌یخ‌خوردن، نوشیدن چای و قهوه و ... خود را بیدار نگه دارد.

روز شنبه‌ای بود که مراجعه کرد و گفت:

ادامه مطلب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید