درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

لجبازی یک واکنش نامطلوب در بیان نیازهای کودکان است

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
لجبازی یک واکنش نامطلوب در بیان نیازهای کودکان است
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 06 تير 1396

یک روانشناس بالینی معتقد است:لجبازی یک رفتار و واکنش نامطلوب است که در آن فرد منظور، هدف و نیازش را به شیوه کَل کَل، خشم، قهر و به طور کلی به شیوه ناسالم، غیرطبیعی و غلط بیان می کند. در کودکانی که لجباز به شمار می آیند این لجبازی خود را به شکل بروز خشونت، کل کل کردن، ساز مخالف زدن، تکروی و حرف اول و آخر را زدن، آسیب به خود و دیگران و ناسزا گفتن، نشان می دهد.

لجبازی، کل کل کردن، حرف شنوی، مطیع و فرمانبردار، کنترل کردن، ایجاد ترس و وحشت و ده ها کلمه دیگر که هر روزه بارها در حال شنیدن آن ها هستیم. آیا تا به حال به طور عمیق جدا از مثبت یا منفی بودن این کلمات، به معنای آن ها فکر کرده اید؟ از نظر والدین لجبازی نقطه مقابل حرف شنوی است و والدین در پی این هستند که فرزندانی حرف شنو پرورش دهند و دائم در تربیت به آن ها می گویند مثل کودکی من باش. با فرض این که شما در کودکی حرف شنو بوده اید، آیا تا به حال به سوالات زیر فکر کرده اید؟من چه کارهایی انجام می دادم که فرد حرف شنویی قلمداد می شدم و به عبارتی جزوکودکان لجباز نبوده ام؟چه عوامل و شرایطی در حرف شنو شدن من موثر بوده اند؟ آیا این عوامل و شرایط اکنون در ارتباط با فرزندم نیز وجود دارد؟اگر این عوامل و شرایط وجود دارد، پس چرا کودکم حرف شنو نیست و لجباز است؟
در این زمینه گفتگوی ایسکانیوز با دکتر حمیرا ورمقانی روان شناس خدمات روان شناسی و مشاوره زندگی را بخوانید.

لجبازی در کودکان به چه معناست؟

ادامه در ادامه مطلب...

لجبازی یک رفتار و واکنش نامطلوب است که در آن فرد منظور، هدف و نیازش را به شیوه کل کل، خشم، قهر و به طور کلی به شیوه ناسالم، غیرطبیعی و غلط بیان می کند. در کودکانی که لجباز به شمار می آیند این لجبازی خود را به شکل بروز خشونت، کل کل کردن، ساز مخالف زدن، تکروی و حرف اول و آخر را زدن، آسیب به خود و دیگران و ناسزا گفتن، نشان می دهد.

چه دلایلی که با لجبازی کودکان در ارتباط است؟ 

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

جلوگیری از نق زدن کودکان

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
جلوگیری از نق زدن کودکان
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394
بچه ها می دانند که چرا آنها نق می زنند؛ به خاطر اینکه موثر است. با این حال این بدین معنی نیست که شما نمی‌توانید از آن جلوگیری کنید.

«آن کرافورد» سه بچه بین سنین 8 تا 14 ساله دارد. بنابراین او سهمش از نق زدن را شنیده است. او می گوید: «بچه های من برای انجام کارهای عادی و روزمره نق می زنند. یا در مورد اینکه چقدر بی انصافی است، که یکی چیزهایی را بگیرد و دیگری نگیرد. من می‌خواهم بگویم نق زدن تقریبا با حریم می‌آید». به گفته «لارل اسکاتز» پزشک متخصص اطفال Bay Area، بچه‌ها برای دلیلی بسیار ساده نق می‌زنند. به خاطر اینکه موثراست«نق زدن توجه والدین را جلب می‌کند. نق زدن بسیار زیاد موثر است، چون والدین نمی‌توانند به آن توجه نکنند».


جلوگیری از نق زدن
«اسکالتز» می گوید که، این یک راهبرد هشیار نیست،
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

تغیرات مغز کودک در هنگام خشم

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
تغیرات مغز کودک در هنگام خشم
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 03 ارديبهشت 1394
تغییرات مغزدر خشم شدید وحقیقی با خشم خفیف تفاوت می کند.در خشم شدید کودک نمی تواند فکر کند و حرف بزند و بشنود،زیرا مغز فوقانی او تحت تاثیر مغز تحتانی قرار گرفته است ،اما در خشم کوچک قسمت پیشانی مغز فوقانی کودک تحت تاثیر قرار می گیرد و کودک عمدا و برای منظور و حساب شده عصبانی میشود و جیغ می زند و داد می کشد.

اگر پدر و مادر هنگام خشم خفیف کودک،به دفعات تسلیم او گردند،سبب می شود که کودک یاد بگیرد به دفعات عصبانی و خشمگین شود تا خواسته خود را به دست آورد.بعضی از کودکان در سن دو سالگی ،روش داد و فریاد کردن و خشمگین شدن را شروع می کنند و تا سن 6تا8 سالگی ،ادامه میدهند.این گونه کودکان در سنین بزرگسالی نیز در صدد این هستند که با تهدید و ارعاب با مردم رفتار کنند و به وسایل مختلف متوسل می شوند تا با تهدید کردن ،خواسته خود را به دست آورند و تهدید و ارعاب کردن،عادت آنها می شود.

پیشگیری از خشم کودک هنگام لباس پوشیدن

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
پیشگیری از خشم کودک هنگام لباس پوشیدن
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 02 ارديبهشت 1394
پوشیدن لباس یکی از مسائلی است که ممکن است موجب ناراحتی و خشم کودک گردد.زمانی که می خواهید لباس به تن کودک نمایید ،اگر عجله داشته باشید و بخواهید با عجله لباس به تن او کنید،برخوردی با کودک به وجود می آید و کودک دچار خشم شدید می گردد،به طور مثال:

مادر:زهرا جان ،با عجله لباس را بپوش،زیرا می خواهیم بیرون برویم.

کودک:نه،من نمی خواهم.

در این زمان هم مادر و هم کودک دچار استرس هستند و مغز تحتانی هر دو تحریک شده است.قبل از اینکه حالت خشم شدید به کودک دست بدهد،به او حق انتخاب بدهید و به او بگویید:«زهرا جان،عزیزم،آیا می خواهی امروز شلوار جین بپوشی؟آن شلوار جین خوشگلت را؟»
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

آیا تماشا وقایع خشونت بار در تلویزیون برای کودک ضرر دارد؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
آیا تماشا وقایع خشونت بار در تلویزیون برای کودک ضرر دارد؟
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 27 فروردين 1394
دلایل و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تماشای وقایع خشونت بار در تلویزیون به دو صورت تاثیر منفی بر رفتار کودکان دارد:

اول:تماشای وقایع خطر ناک و خشونت بار در ابتدا سبب می شود که کودک دچار وحشت وترس گردد و ترس و وحشت او با تکرار آن وقایع بیشتر و شدید تر می گردد.

دوم:شدت ترس و وحشت کودک با تماشای مکرر این وقایع به تدریج کم می شود و کودک حس می کند که این حالتها ،قسمتی از زندگی اوست و به خودحق می دهد که برادر یا خواهر خود را آزار دهد و حتی اگر فرصتی پیدا کند،همسالان خود را آزار می دهد.

کودکان و به ویژه پسرها ،تمایل دارند که با قهرمانان فیلم های مهم بازی کنند یا آنها را الگوی رفتار خود قرار دهند و به تقلید از رفتار آنها بپردازند .چنین کودکانی در بزرگسالی معمولا مرتکب تخلف هایی از جمله تبهکاری ها و جرم های مختلف می گردند.