درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

عوامل رواني اجتماعي انحرافات جنسی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 14 بهمن 1393
عوامل رواني اجتماعي انحرافات جنسی


در مدل روانكاوي كلاسيك منحرفين جنسي كساني هستند كه نتوانسته اند فرايند رشد طبيعي به سمت سازگاري با جنس مخالف را تكميل كنند ولي برخي رويكردهاي روانكاوي جديد اين مدل را تعديل كرده اند وجه افتراق فرد منحرف جنسي از ديگران روشي است كه اين فرد (معمولا مردان ) براي مدارا با اضطراب ناشي از تهديد اختگي از سوي پدر و جدايي از مادر انتخاب مي كند با وجود تظاهرات عجيب و غريب ان رفتار فرد منحرف دريچه اي براي سائق هاي پرخاشگري و جنسي فراهم مي كند كه در غير اين صورت به سوي رفتار جنسي متناسب هدايت مي شد حل نشدن بحران اوديپي با همانند سازي با پدر پرخاشگر (براي پسران ) يا مادر پرخاشگر (براي دختران ) به همانند سازي نامناسب با والد جنس مخالف يا انتخاب نا متناسب يك موضوع براي نيروگذاري رواني ليبيدو منجر خواهد شد بر طبق نظريه روانكاوي كلاسيك مبدل پوشي و يادگار خواهي همراه مبدل پوشي همه اختلال محسوب ميشوند چون نشان دهنده همانند سازي با والد جنس مخالف هستند تا والد هم جنس مثلا مردي كه لباس زنانه مي پوشد در واقع با مادر خود همانند سازي مي كند نمايشگري و تماشاگري جنسي ممكن است كوششي براي تسكين اضطراب اختگي باشد در يادگار خواهي شخص براي اجتناب از اضطراب تكانه هاي زيست مايه را به اشيا نا متناسب انتقال مي دهد
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 13 بهمن 1393
عورت نمايي يا نمايشگري


عبارت است از ميل شديد عودكننده براي نمايش آلت تناسلي به يك فرد غريبه يا شخص غير منتظر (جدول 3-10 ) تحريك جنسي با پيش بيني نمايشگري پيدا شده و ارگاسم يا خودارضائي در ضمن عمل يا پس از ان انجام مي گيرد تقريبا در 100% موارد نمايشگر مردي است كه آلت خود را به جنس مخالف نشان مي دهد عوامل سايكوديناميك نمايشگري اظهار مردانگي از طريق نشان دادن آلت تناسلي و مشاهده واكنش قربانيان – نظير ترس تعجب يا تنفر – است در چنين موقعيتي مرد نمايشگر به طور ناخود اگاه احساس اختگي و ناتواني جنسي ميكند همسران اين مردها غالبا جانشين مادري ميشوند كه بيمار ضمن دوران كودكي وابستگي شديدي به او داشته است در ساير انحراف هاي مربوط نيز موضوع اصلي از نشان دادن و نگاه كردن مايه ميگيرد


يادگاري خواهي


در يادگارخواهي كانون ميل جنسي معطوف به اشايي نظير كفش دستكش شورت كرست جوراب شلوري و جوراب است كه ارتباط نزديكي با بدن ادمي دارند (جدول 4-10) يادگار خاص مربوط به شخصي است كه در دوران كودكي با فرد بيمار ارتباط نزديك داشته است و كيفيتي دارد كه شخصي مورد علاقه مورد نياز يا حتي آسيب رسان تداعي ميكند معمولا اختلال در دوره نوجواني شروع مي شود هر چند يادگار ممكن است در دوران كودكي تثبيت شود اين اختلال پس از استقرار معمولا به صورت مزمن در مي ايد فعاليت جنسي ممكن است مستقيما معطوف به خود يادگار باشد (مثل خودارضائي با كفش يا داخل ان ) و يا ممكن است يادگار در رابطه جنسي به كار گرفته شود (مثلا تقاضا از شريك جنسي براي پوشيدن كفش پاشنه بلند ) اين اختلال تقريبا منحصرا در مردها ديده مي شود فرويد معتقد بود كه يادگار در افرادي كه ترس ناخود اگاه از اختگي دارند به عنوان نماد الت عمل ميكند نظريه پردازان يادگيري معتقدند كه يادگار با تحريك جنسي در سنسن پايين ارتباط دارد
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

تشخيص افتراقي انحراف جنسی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 12 بهمن 1393
تشخيص افتراقي انحراف جنسی


درمانگر بايد انحراف جنسي را از مواردي كه به خاطر كسب تجربه و تازگي انجام مي شود و حالت راجعه و يا وسواسي ندارد افتراق دهد فعاليت انحرافي بيشتر در دوره نوجواني ديده مي شود برخي انحرافات جنسي (به خصوص انواع عجيب غريب ان ) همراه با ساير اختلالات رواني نظير اسكيزوفرني هستند بيمارهاي مغزي نيز ممكن است سبب آزادسازي انحرافي گردد


سيرپيش آگاهي


مواردي از انحرافات جنسي كه همراه با پيش آگهي بد است عبارت است از : شروع زودرس دفعات بالاي اعمال انحرافي نداشتن احساس گناه يا شرم در مورد اعمال مزبور و سو مصرف موارد وقتي بيماران علاوه بر انحراف جنسي سابقه آميزش جنسي نيز داشته باشند انگيزه تغيير را دارند و و قتي خودشان براي دومان مراجعه كنند (نه اين كه از سوي موسسات قانوني ارجاع شوند ) سير و پيش آگهي خوب است


درمان
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

ساديسم

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 11 بهمن 1393
انواع انحرافات
انحرافات جنسي بسیار متنوع و گسترده‌اند و به نظر مي‌رسد با پيچيده‌تر شدن زندگي ماشيني بر تنوع اين نوع انحرافات نيز اضافه شود.
در ذيل فهرستي از انحرافات جنسي که شيوع بيشتري دارد ذکر مي‌شود:

ساديسم(Sadism): ساديسم عبارت از انحرافي است که شخص مبتلا به آن فقط از راه شکنجه دادن به جفت جنسي خود، به کسب شعف و لذت جنسي نائل مي‌شود.
به معناي اعم: شخص مبتلا به ساديم که او را « ساديک» مي‌گويند، انساني است که اصولا ميل به‌ آزار و شکنجه دادن ديگران و همچنين ايجاد انهدام و نيستي در او يک ميل طبيعي است.
انحراف ساديسم که در زبان فارسي به آن « دگر آزاري» تعبير کرد داراي انواعي است:
1.ساديسم ذهني: حالتي است که شخص ساديک، بجاي اينکه به ديگران آزار و اذيت وارد کند صحنه‌هاي اعمال ساديسم را در ذهن خود، مجسم مي‌کند و از آنها لذت مي‌برد.
2.ساديسم سمبوليک: يک حالت انحرافي و غير عادي رواني است که مبتلايان آن، بجاي وارد کردن زجر و شکنجة بدني به ديگران، کوشش مي‌کنند با تحميل حالات مخرب رواني ( تمايل به توهين و تحقير کردن و پايمال کردن شخصيت افراد) نسبت به آنها، براي خود يک حالت ارضاء و تشفي رواني ايجاد کنند.
3.ساديسم بدني: افراد مبتلا به ساديسم بدني( واقعي) کسب لذت و شعف جنسي را در تحميل آزار و اذيت بدين و ايجاد دردهاي جسمي براي ديگران مي‌بينند و اين اعمال را بعضي اوقات حتي تا مرحلة قتل و کشتار مرتکب مي‌شوند.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

انواع انحرافات جنسی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : جمعه 10 بهمن 1393
انواع انحرافات


انحراف همجنس بازي(Homosexual): همجنس خواهي به اين معناست که ميل جنسي خود را در ارتباط با انسان ديگري از جنس خود ارضاء نمايد، و داراي دو نوع مي‌باشد: ارتباط مرد با مرد 2- و ارتباط زن با زن.

انحراف چشم چراني(Inspectionism): شخصي كه از تماشا و نظاره كردن بدن برهنة و اعمال جنسي ديگران لذت مي‌برد،‌ دچار انحراف چشم چراني است.

انحراف بت‌پرستي( Fetishism): افراد مبتلا به انحراف «فتي شيسم» بجاي تماس عادي جنسي با جنس مخالف، به يکي از اعضاي بدن يا متعلقات او ( مانند لباس و ...) دل مي‌بندند و بدينوسيله رضايت خاطر ميل جنسي خود را تأمين مي‌کنند.
انحراف عشق و شهوت نسبت به اطفال( Pedophilia): انحراف «پدوفيليا» و يا عشق و شهوت نسبت که کودکان، يک نوع ناراحتي رواني است که فرد مبتلاي به اين انحراف بحاي عمل جنسي عادي با جنس مخالف مشروع خود، بچه‌ها و افراد جوان را اعم از مذکر و مؤنث براي اطفاء شهوت انتخاب و به اين‌ وسيله غريزة جنسي خود را ارضاء مي‌کند.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید