درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : شنبه 30 ارديبهشت 1391

  

دوره کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف ازتشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص، مورد نیاز کارخانه ها، موسسه ها وشرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی مدیران و سرپرستان رده های گوناگون و مدیراداری فنی این گونه مراکز با کاربرد روش های علمی در مدیریت

طول دوره و شکل نظام
: 

طول دوره کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 2 سال است و تمامی درسهای آن درمدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد. در ایندوره علاوه بر درسهای تئوری، بر جنبه های کاربردی درسها تاکید ویژه ای شده است به همین علت علاوه بر شرکت در کلاس درس های نظری، دانشجویان موظف به انجام کارهای پژوهشی تحت عنوان پروژه هستند.
 
پروژه های انتخابی با نظارت مستقیم استاد انجام میگیرد و عناوین آنها با پیشنهاد دانشجو، استاد و موسسات و ارگان های دیگر به گونه ای انتخاب می شوند که انجام آنها منجر به حل مسائل عملی و ارائه روشهای پیشنهادی برای بهبودی وضعیت گردد، جهت نیل به اهداف ذکر شده، استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ضروری است. بنابراین در این دوره تاکید ویژه ای به آموزش و استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در رابطه با درس هایی که جنبه کاربردی دارند شده است.

درس های رشته:
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391

اداره اقتصاد يک کشور از طريق کنترل مالی و پولی آن امکان پذير است و بايد طبق برنامه ريزی های مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسيار دقيق خاتمه يابد.برنامه ريزی های مالی و پولی باعث می شود که منابع مختلف و نيروی انسانی موجود بطوره ماهنگ به طريقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائی، نتايج ازپيش تعيين شده نيز حاصل شود. 

بانکداری در هر کشور يکی از ابزارهای مهم در اجرای سياست های پولی بوده و در عين حال بهترين منبع آمار و اطلاعات جهت سياستگذاري های مذکور است. تجزيه و تحليل دقيق عملکرد بانکها، چگونگی اجرای سياستهای پولی را نشانداده، علل عدم کاربرد بعضی از خط مشی ها را بخوبی کشف می کند و در اختيار قرار میدهد.

رشته مديريت امور بانکی بر حسب مشاغل بسيار متنوعی که فارغ التحصيلان آن در بانکها عهده دار می شوند به حوزه های وسيع بانکداری داخلی (سازماندهی مديريت شعب، اعتبارات،اطلاعات، سرمايه گذاری، روابط عمومی، خدمات و ...) و بانکداری بين المللی (واردات،صادرات، اعتبار، اسناد و ...) تقسيم می شود که برای هر يک از اين حوزه ها اطلاعات ومعلومات مشترک و اختصاصی مورد نياز است.

ضرايب دروس دبيرستانی مربوط به اين رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از
:
ضريب 4 برای درس رياضی، ضريب 2 برای درس اقتصاد، ضريب 2 برای درس ادبيات فارسی، ضريب 1 برای زبان عربی، ضريب 1 برای درس تاريخ و جغرافيا، ضريب 1 برای درس علوم اجتماعی، ضريب 1 برای درس فلسفه و ضريب 1 برای درس روانشناسی
.
علاقه به مسائل مديريتی و اقتصادی وهمچنين داشتن پايه قوی در رياضيات و آمار می تواند از عوامل موفقيت در اين رشته باشد.

درسهای رشته :

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

بخش مشاوره کنکور....مشترک تمام گروه ها >> مديريت دولتی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 26 ارديبهشت 1391

 

دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها، اداره ها، موسسه های و شرکت های دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روش های علمی در مدیریت است.

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش،و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسوولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد.


درس های رشته:


این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 24 ارديبهشت 1391

با عنایت به قانون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و با امعان نظریه اهمیت ویژه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در کسب درآمدهای غیرنفتی و ارتقاء سطح تفاهم بین ملتها و تحکیم مبانی وحدت ملی در کشور و ارائه شناختی اصولی از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به جهانیان و نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف و همچنین درراستای اجرای مصوبه سیصدمین جلسه شورای عالی انقلاب و ارشاد اسلامی طرح مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری تهیه و تدوین گردید تاسیس می گردد.

دوره های کارشناسی مدیریت جهانگردی و هتلداری 4 سال خواهد بود. نظام آموزشی این دوره ها واحدی است و کلیه دروس نظری و عملی آن در 8 سال نیمسال تحصیلی ارائه می شود. مدت هر نیمسال تحصیلی 17 هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحدنظری یک ساعت در هفته و برای دروس عملی حداقل 2 ساعت تعیین می گردد. درس کارآموزیدر ایام تعطیل تابستانی بعد از سال سوم طبق برنامه ای که توسط مرکز آموزش عالی تدوین خواهد شد انجام می پذیرد
.

اعطاء دانشنامه به فارغ التحصیلان این رشته هامنوط به ارائه گواهی پایان دوره کارورزی خواهد بود
.

تعداد کل واحد های آموزشی وکارورزی رشته های مدیریت جهانگردی 132 واحد و رشته مدیریت هتلداری 133 واحد میباشد
.

توضیح: نظر به ضرورت تسلط دانشجویان به زبان دوم، یکی از زبان های فرانسه،آلمانی، عربی به عنوان زبان دوم در نظر گرفته شده که طبق جدول ذیل و براساس انتخاب دانشجو ملزم به گذراندن آن می باشد
.

1- عربی 4 واحد

2- فرانسه 4 واحد


3- آلمانی 4 واحد

درس های رشته:


این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

بخش مشاوره کنکور....مشترک تمام گروه ها >> علوم اقتصادی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : جمعه 22 ارديبهشت 1391

هدف و ماهیت:

در دانشگاه اقتصاد را اینگونه تعریف می‌كنند: علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود. بطور كلی بحث در این علم بر سر آن است كه نحوه تخصیص بهینه این منابع چگونه است.

در یك تعریف كلی‌تر اینگونه می‌توانیم بگوییم كه علم اقتصاد مطالعه علمی جنبه‌های گوناگون رفتار اقتصادی انسان است. به این خاطر علم اقتصاد جزو علوم اجتماعی محسوب می‌شود ، درست نظیر جامعه‌شناسی ، علم سیاست یا روان‌شناسی، علم را معمولا بخش نظام‌یافته‌ (روش مند) شناخت بشری می‌دانند اما تعریف علم بسی فراتر از این است.

در این معنا علم به دنبال به دست دادن یك تبیین معقول و منطقی از روابط و پیوندهای میان پدیده‌های مشاهده‌پذیر و همچنین استخراج قوانین فراشمول برای پیش‌بینی رویدادهایی است كه تحت شرایط معین رخ می‌دهند. به طور خلاصه سروكار علم با تبیین، استخراج قانون فراشمول و پیش‌بینی رویدادها است.

علم اقتصاد از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. آنچه باعث شده است این علم جزو علوم انسانی بیاید، سروكار داشتن با رفتار اقتصادی انسان‌هاست، این خود باعث پیوند اقتصاد با فلسفه می‌شود كه جنبه نظری اقتصاد است. اما آنچه باعث پیوند این علم با ریاضی و آمار شده است، جنبه كاربردی اقتصاد است كه بسیار وسیع‌تر از جنبه نظری آن است.

ویژگی‌ دیگر علوم اجتماعی و به تبع آن علم اقتصاد این است كه پیش‌بینی در این علوم با یك مشكل اساسی روبه‌روست: دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددان‌ها به ندرت می‌توانند برای بررسی پدیده‌های مشاهده پذیر از آزمایش استفاده كنند، در حالی كه دانشمندان علوم تجربی با این مشكل به طور جدی روبه‌رو نیستند.

در علوم تجربی آزمایش در آزمایشگاه انجام می‌شود و با تمهیداتی می‌توان این محیط مصنوعی را تحت كنترل درآورد و واكنش‌های یك پدیده خاص را در برابر یك متغیر مشخص بررسی كرد. اما در علوم اجتماعی و علم اقتصاد عوامل دیگری نیز وجود دارند كه تقریبا خارج از كنترل است و می‌توانند نتیجه بررسی را تغییر دهند.

كاستی‌ها و محدودیت‌های علوم اجتماعی و علم اقتصاد به ویژه در زمینه بهره‌گیری از روش آزمایش موجب شده دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان به استفاده از روش‌ها و تكنیك‌های آماری پیشرفته رغبت نشان دهند.

نه تنها آمار، ریاضی هم به اقتصاددانان در زمینه شناخت بهتر پدیده‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی كمك می‌كند. آمار ركن اساسی علوم اجتماعی ، علم اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی است. با استفاده از روش‌ها و تكنیك‌های آماری پیشرفته می‌توان مبنایی ریاضی و كمی برای تبیین، تشخیص و صورت بندی مسائل اقتصادی- اجتماعی فراهم آورد. هم‌چنین آمار امكان به دست دادن تصویر كلی یك وضعیت اقتصادی - اجتماعی خاص را فراهم می‌كند.

علوم اجتماعی در مقایسه با علوم طبیعی ویژگی‌های خاص‌تری دارند، چون این علوم به بررسی رفتار انسان می‌پردازد و این رفتارها نیز ناهمگون است. گذشته از این ، به خاطر تنوع فردیت‌ها پیش‌بینی در علوم اجتماعی به غایت سخت‌تر از پیش‌بینی در علوم طبیعی و تجربی است.

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه :

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید