درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مشاوره کنکور:ليست دانشگاه ها >> دانشگاه هاي دولتي

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 7 مهر 1390

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان در سال 1365 تاسیس شد. این دانشگاه شامل دانشکده های پزشکی - دندانپزشکی - پرستاری و مامایی و بهداشت می باشد که بیش از 3800 دانشجو در رشته های مختلف و مقاطع مختلف مشغول به تحصیل در آن می باشند.


همچنین این دانشگاه به منظور آموزش عملی دانشجویان خود 7 بیمارستان مجهز شهر رشت را در اختیار دارد.


 سایت دانشگاه در : ادامه مطلب

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 6 مهر 1390

سنگ بنای دانشگاه  در سال  1363 از طریق مشا ركت مردمی و هیئت امنای منتخب  بعنوان  دانشگاه علوم  پزشكی پی ریزی شد. .این دانشگاه در سال 1364 اولین قدم آموزشی خود را با پذیرش 75 نفر دانشجو در رشته پزشكی از طریق آزمون سراسری برداشت .دانشگاه علوم پزشكی در سال 1370با توجه به تصمیمات اتخاذ شده به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی استان ارتقاءیافت .
این دانشگاه در حال حاضر دارای دانشكده های ذیل می باشد :


 دانشكده پرستاری و مامایی


دانشكده پزشكی شهید بابائی


دانشكده بهداشت و پیراپزشکی


دانشكده دندانپزشکی

 سایت دانشگاه در ادامه مطلب:

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 6 مهر 1390

دانشگاه‌ علوم‌ و فنون‌ مازندران‌ در سطح‌ كارشناسی‌ در رشته ‌های‌ مهندسی‌ كامپیوتر ، مهندسی‌ صنایع‌ با گرایشهای‌ تولید صنعتی ‌، برنامه‌ ریزی‌ و تحلیل‌ سیستم ‌ها ، تكنولوژی‌ صنعتی‌  و در سطح‌ كارشناسی‌ ارشد با گرایشهای‌ مهندسی ‌عمران‌ ، مهندسی‌ شیمی‌، مهندسی‌ سیستمهای‌ اقتصادی‌ و مهندسی‌ اجتماعی‌ فعالیت‌ می نماید.

  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 6 مهر 1390

سازمان مرکزی دانشگاه علومپزشکی مازندران درسال 1364 با پذیرش دانشجو دررشته پزشکی درشهرستان بابل تشکیل شد که شامل دانشکده پزشکی بابل، دانشکده مامایی ساری، آموزشکده بهداشت ساری و آموزشکده علوم آزمایشگاهی بابل بود. 

متعاقب آن درسال 1367 با تأسیس دانشکده پزشکی ساری و پذیرش دانشجو در همان سال، سازمان مرکزی دانشگاه علومپزشکی مازندران به شهرستان ساری منتقل شد که با زیرمجموعه دانشکده پزشکی ساری و بابل، دانشکده مامایی ساری، دانشکده پرستاری رامسر و گرگان، آموزشکده علوم آزمایشگاهی و آموزشکده بهداشت ساری فعالیت داشته باشند. 

درسال 1371 دانشکده پزشکی گرگان در زیرمجموعه دانشگاه علومپزشکی مازندران شروع به فعالیت کرد و درسال 1373 مستقل شد. دراین دو سال دانشکده پرستاری و مامایی رامسر و آمل با تصویب شورای گسترش دانشگاهها به مجموعه دانشگاه علومپزشکی بابل الحاق شد. 

درسال 1373 دانشکده داروسازی ساری باپذیرش 20 دانشجوی دکترای داروسازی عمومی تأسیس شد و آموزشکده بهداشت نیز تبدیل به دانشکده بهداشت شد و همچنین درسال 1375 آموزشکده پیراپزشکی ساری تبدیل به دانشکده پیراپزشکی ساری شد. 

درحال حاضر دانشگاه با پنج دانشکده و تعداد 220 نفر عضو هیأت علمی فعالیت دارد.