درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

6 مهارتی که شما را به یک سخنران حرفه ای تبدیل می کند

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
6 مهارتی که شما را به یک سخنران حرفه ای تبدیل می کند
  • تاریخ ارسال : جمعه 06 دي 1398

ما در این مقاله راه‌هایی را به شما خواهیم گفت که می‌توانید از خود یک فرد اجتماعی بسازید فقط کافی است کمی حوصله به خرج دهید و تمرین کنید.

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

به کسی که می‌خواهید تبدیل شوید

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
به کسی که می‌خواهید تبدیل شوید
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 19 فروردين 1394
هر یک از ما می توانیم مهارت های لازم برای برقراری ارتباط خوب را بیاموزیم. برای برقراری ارتباط خوب و ابراز وجود باید از کلمات مناسب استفاده کنید تا بتوانید آن طوری که می خواهید حرف خود را بزنید. اما مهارت های برقراری ارتباط،فقط رفتار کلامی نیست.

رفتار مبتنی بر ابراز وجود از ویژگی های متعددی برخوردار است که در این جا اشاره می کنیم:
1. تماس چشمی : یکی از بارزترین جنبه های رفتاری هنگام گفت و گو با اشخاص این است که شما کجا را نگاه می کنید. اگر مستقیما در چشمان کسی که با او حرف می زنید نگاه کنید می توانید صمیمی بودن خود را به او انتقال دهید.

اما اگر هنگام گفت و گو با اشخاص به جای دیگری خیره شوید نا مطمئن بودن خود را القا کرده اید و اگر بیش از اندازه در چشمان او نگاه کنید، احتمالا احساس بدی پیدا می کند و به این نتیجه می رسد که او را زیر حمله قرار داده اید.

نگاه آرام و پیوسته، و گاه برگرفتن این نگاه به گفت و گو حالت مشخص تر و دوستانه تری می دهد و بر صمیمیت و احترام و صراحت سخن می افزاید.

2. حالت بدن: در حالت نشسته وقتی تنه شما 30 درجه به سمت مخاطب نزدیک می شود، بر صمیمیت گفت و گوی شما اضافه می شود. در حالت ایستاده، قرار دادن بدن در حالت قائم و پویا و قرار گرفتن رو در رو با شخص مخاطب، میزان ابراز وجود شما را افزایش می دهد. قرار دادن بدن در حالت انفعالی، بی درنگ به مخاطب امتیاز می دهد. دور کردن بدن از او و یا فاصله گرفتن از او نیز توان گفت و گوی مخاطب شما را افزایش می دهد.

3. فاصله جسمانی: فاصله اشخاص با یکدیگر به موثر واقع شدن ارتباط میان آن ها کمک می کند. ایستادن یا نشستن بسیار نزدیک به یکدیگر و یا لمس کردن هم نشانه صمیمیت در گفت و گوست. البته گاه نزدیک شدن بیش از اندازه اشخاص به یکدیگر توهین آن ها به هم را تداعی می کند.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید

شخصیت‌شناسی سلفی‌بازها

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
   شخصیت‌شناسی سلفی‌بازها
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 10 فروردين 1394
حتما این روزها بارها و بارها دیده‌اید كه در جمع‌های مختلف سلفی‌گرفتن باب شده است. عكس‌های سلفی (تصاویری كه توسط خود شخص از خودش گرفته می‌شود) سبكی از عكاسی است كه امروزه به یك اپیدمی تبدیل شده و بسیاری از شبكه‌های اجتماعی محیط مناسبی برای انتشار سلفی‌ها به شمار می‌روند، درنتیجه انتشار این تصاویر به شكل باورنكردنی در حال گسترش است.

ضمن اینكه گاهی می‌بینیم بعضی افراد در انتشار سلفی‌ها زیاده‌روی می‌كنند و در هر شرایطی می‌خواهند سلفی بگیرند. به نظر شما ویژگی‌های شخصیتی افراد در میزان گرایش و علاقه‌مندی آنها به سلفی گرفتن چقدر تاثیر دارد؟ دكتر سعید آزادی‌عصر، روانشناس بالینی و مشاور خانواده به شما می‌گوید كه كدام شخصیت‌ها بیشتر به سلفی گرفتن علاقه دارند و لایه‌های پنهان شخصیت آنها را برای‌تان روشن می‌كنند.

چه افرادی بیشتر سلفی می‌گیرند؟
افراد با هر شخصیت و با هر ویژگی‌ فردی می‌توانند به گرفتن سلفی علاقه داشته باشند. از آنجا كه سلفی گرفتن یك پدیده نوظهور است و پژوهش و تحقیق خاصی مبنی بر اینكه افراد با چه ویژگی‌های شخصیتی بیشتر به گرفتن سلفی روی می‌آورند انجام نشده و اتفاق نظری در این باره نیست، نمی‌توان به‌طور قطع در این باره نظر داد اما احتمال می‌رود افرادی كه خیلی به گرفتن سلفی گرایش دارند و به‌طور افراطی از آن استفاده می‌كنند افرادی باشند كه مایلند دیده شوند و به نوعی دنبال جلب‌توجه برای دیده شدن هستند.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
شهامت داشته باشيم  اگر بخواهيد براي هر حركتي كه انجام مي دهيد تاييد ديگران را داشته باشيد، زندگي بر
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 22 بهمن 1393
يكي از بزر گترين مشكلات بيشتر ما انسان ها اين
است كه نم يتوانيم در زندگي و رواب طمان، رفتار جسورانه
و با شهامتي داشته باشيم و بيشتر مواقع بسيار منفعل
عمل م يكنيم.ا لبتها ز آنجا كه هميشه م يخواهيما ز
نظر ديگران خوب به نظر بياييم، بها حساسات كسي
لطمه نزنيم، در موفقيت ديگران سهيم باشيم و موجب
شادي اطرافيان مان شويم، نمي توانيم رفتار پرجسارتي
داشته باشيم.
در حقيقت هميشه به ما گفت هاند اگر كسي را دوست داريد
بايد كاري را كها و م يخواهدا نجام دهيد وا ينا مر موجب
شدها ست در روابط مان چندان جسارت و شهامتي به خرج
ندهيم. ا ين مقاله در مورد مهار تهاي جسارت نيست، بلكه
درباره اين است كه چگونه به اين باور برسيد كه شما هم حق
داريد جسارت داشته باشيد.
1 حق داريد رفتار، افكار و ا حساسات خاصي را در پيش
بگيريد و در موردشان احساس مسئوليت كنيد
شما مي توانيد اعمال، افكار و احساسات تان را ارزيابي
كنيد و آنها را صحيح بدانيد. هر كس خودش بخوبي
م يداند نسبت به موضوعات مختلف چها حساسي دارد و
همين مساله هما و را وادار مي كند مسئوليت تمام رفتارهاي
خود راب ه عهدهب گيرد.ب ه عبارت ديگرب ايد خودتان راب اور
شما » كنيد و هويت واقعي تان را با گفتن اين جمله كه
كسي هستيد كه اين گونه فكر مي كند و به روش خودش
تائيد كنيد. «. نسبت به مسائل گوناگون احساس دارد
فقط درا ين صورتا ست كه زندگي واقعي در وجودتان
شكل م يگيرد.
2 مجبور نيستيد براي رفتار وا عمال تان دليل بياوريد
و آن را توجيه كنيد
بيشتر مواقع مردم نهايت تلاش شان را به كار مي گيرند
تا شما را وادار به توجيها عمال و نحوها فكارتان كنند. آنها
م يخواهندب راي رفتار يا عملي خاص دليلي قانع كنندهب ياوريد
تاا ين كه پسا ز آن به طريقي ثابت كنند درا شتباه هستيد.
مجبور نيستيد براي كارهاي خود حتما دليل بياوريد و اين
حق شماست كه از وارد شدن به جر و بحث هاي بيهوده
امتناع ورزيد.
3 مسئول رفع مشكلات ديگران نيستيد
دوست داشتن ديگران بها ين معنا نيست كه بايد
مشكلاتشان را هم حل كنيد. در واقع هر كس موظف
است خودش به مشكلاتش رسيدگي كند. شما صرفا
م يتوانيد به آنها كمك كنيد كه مسئوليتشان را
به عهده بگيرند.
4 حق داريد تغيير عقيده بدهيد
صرفا ين كه در گذشتها نتخابي داشته ايد بها ين
معنا نيست كه مجبوريدا لان هم همانا نتخاب را داشته
باشيد. گاهي اوقات اطرافيا نتان از تغيير مي ترسند
وا ز آن متنفر هستند و شما را هم مجبور مي كنند به
روش آنها زندگي كنيد، اما گذرزمان انسان را عاق لتر
مي كند و چه بسا دوست داشته باشيد درخصوص برخي
مسائل تغيير عقيده بدهيد و ا ين حقيا ست كه بايدا ز آن
دفاع كنيد.
5 حق داريد اشتباه كنيد و مسئوليتش را هم بپذيريد
يعنيا ين كه هيچ كس مجبور نيست كامل و
بدون نقص باشد. هرگاها شتباهي مرتكب شديد بايد
عذرخواهي كنيد و درصدد جبران برآييد، اما مجبور
نيستيد تا آخر عمرا حساس گناه كنيد.ا لبته همچنين
حق داريد تصميمب گيريد كه آيا كارتان واقعاا شتباه
بوده است.
6 حق داريد نگران تائيد ديگران نباشيد
اين كار واقعا سخت، اما بسيار مهم است. براي اين كه
بتوانيد كسي باشيد كه م يخواهيد، مجبور نيستيد دائم
وق تتان را براي راضي نگهداشتن ديگران صرف كنيد.ا ز
اگر مدام تائيد ديگران را نداشته باشم چه » : خودتان بپرسيد
«؟ اتفاقي برايم مي افتد؟ آيا زندگي ام خيلي سخت م يشود
در واقعا گر بخواهيد براي هر حركتي كها نجام م يدهيد
تائيد ديگران را داشته باشيد زندگي برايتان سخ تتر
خواهد شد.
7 حق داريد غيرمنطقي به نظر برسيد
فقط به دليلا ين كه ديگري نم يتواندا حساس ياا عمال
شما را درك كند بها ين مفهوم نيست كه نبايد آنا حساسات
و عقايد را داشته باشيد.
اغلب ما نم يدانيم چرا در مورد موضوعي خاص عقايدي
متفاوت با ديگري داريم يا چيزيا ز زندگي م يخواهيم كه
به نظر غيرمنطقي مي رسد،ا ما درا عماق وجودمان، آن
موضوع را آن گونه حس مي كنيم و معمولاب ا گذر زمان
م يتوانيم به حقيقت احساسات مان پي ببريم، اما اطرافيان
معمولا دليل و مفهوم خواست ههايمان را بلافاصله
م يخواهند بدانند. بنابراين شما حق داريد هر طور كه
مايليدب ينديشيد حتيا گرا زن ظر ديگران
غيرمنطقي باشد.
8 حق داريد بگوييد: نمي فهمم
گاهي اوقات ديگران سعي م يكنند
به گونه اي با شما صحبت كنند كه به
اجبار با آنها موافق باشيد. مثلا هنگام
تو مي داني چرا » : صحبت كردن مي گويند
« اين كار را م يكنم يا چرا اين را مي گويم
و هدفشانا ينا ست كه شما را وادار كنند
بدون هيچ گونه تحليلي حرفشان را قبول كنيد.
البته شما هم مجبور نيستيد با آنها بحث كنيد،ا ما
مجبور هم نيستيد وانمود كنيد آنها را مي فهميد يا با آنها
موافق هستيد.

باد آورده را بـاد می‌برد!

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
باد آورده را بـاد می‌برد!
  • تاریخ ارسال : جمعه 23 آبان 1393
باد آورده را بـاد می‌برد!

جلوی آینه می‌ایستد. سینه را سپر می‌کند و جلو می‌دهد. بعد فیگور بازو را اجرا می‌کند تا ببیند عضلاتش چقدر «دم» کرده‌اند.

لبخند رضايتي روي لب‌هايش مي‌نشيند... امروزه ورزش پرورش اندام و بدنسازي تقريباً در همه جاي جهان طرفداران بي‌شماري دارد چرا كه حتي انسان‌هاي قرن بيست و يكمي هم مي‌خواهند بدني خوش‌فرم داشته باشند. ورزش پرورش اندام و بدنسازي از سال ۱۳۲۲ براي نخستين بار وارد كشورمان شد. اما همواره با اما و اگرهاي زيادي همراه بوده است، در اين صفحه به كمك مرتضي كامراني، يكي از پيشكسوتان ورزش پرورش اندام به برخي از سؤال‌هاي رايج درباره اين ورزش پاسخ داده‌ايم.

آيا بدنسازي يك ورزش به‌حساب مي‌آيد؟

اين يك سؤال اساسي در مواجهه با ورزش پرورش اندام به شمار مي‌رود. اينكه بالاخره بايد بدنسازي را يك رشته ورزشي مستقل به‌حساب بياوريم يا اينكه آن را به نوعي مكمل ورزش‌هاي ديگر بدانيم. در تعريف ورزش بدنسازي آمده، ورزشي است كه در آن فرد بدنساز با انجام تمرينات مختلف قدرتي و استقامتي روي عضلات خود همراه با تغذيه مناسب و استراحت كافي به بدني ايده‌آل و متناسب مي‌رسد. واژه پرورش اندام بيشتر به افزايش حجم در اين ورزش اشاره دارد و واژه تناسب اندام براي تقويت عضلات ضعيف به‌كار مي‌رود. به هر حال هنوز هم كه هنوز است خيلي‌ها معتقدند كه بدنسازي و پرورش اندام نمي‌تواند در قامت يك ورزش تمام عيار قد علم كند.

چرا جوانان بيشتر دنبال بدنسازي مي‌روند؟
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید