درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

خیلی در عذابم موندم چی کار کنم؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 18 دي 1390
4سال پیش با پسری آشنا شدم که از هر لحاظ مناسب بود شایسته و با فرهنگ.من قبل از اون با کسه دیگه ای نبودم.از همون روزای اول پنان شیفته و دلبستش شدم که انگار چندین ساله میشناختمش.رابطمون باهم خوب بود و خانواده هردومون هم خبردار بودن.قصدمون هم ازدواج بود.سال 88 که از دانشگاه قبول شدم رابطمون خود به خود کمرنگ شد اما بی هیچ دلیله قانع کننده ای.تا امسال که سال اول کارشناسیم.من از اواخر خرداد هیچ خبری از نداشتم حتی شمارشم عوض کرده بود.چندین بار بهش زنگ زدم دیدم یه خانم میانسالی ج داد.ازش پرسیدم این شماره دستش چیکار میکنه گفت که اون بهش داده خودشم تیرماه رفته ترکیه برا ادامه تحصیل شدیدا یکه خوردم جام خوشکم زد از اون موقع شبی نیست که بی گریه بخوابم.خیلی دوسش دارم بهترین خواستگارامو به خاطر اون رد کردم.چون احساس میکنم از همه پسرا جز ائن حالمو بهم میزنن حتی نمیتونم به پسری نگاه کنم. به من بگین چیکار کنم به خدا دلم خیلی گرفته