درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مطالب روان شناسی...به یاد داشته باش

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 14 اسفند 1390


به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه كن

همیشه كسی هست كه عاشقانه تو را نگاه می كند و منتظره توست.
اشكهای تورا پاك می كند و دستهایت را صمیمانه می فشارد
تو را دوست دارد
فقط بخاطره خودت باور كن كه با وی هرگز تنها نیستی

فقط عاشقانه به آسمان نگاه كن