درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مطالب روانشناسی....تست نیمکره مغز

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 27 ارديبهشت 1391

کمی صبر کنیدتا عکس بارگذاری شود 

 

اگر می بینید قطار به سمت راست میرود : نیمکره چپ شما فعال تره .

 اگر می بینید قطار به سمت چپ می رود : نیمکره راست شما فعال تره.