درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بهداشت روان...دشواري هاي رسيدن به ايده آل ها

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 17 مهر 1391
بسياري از مردم از آن چه هستند راضي نيستند، فقط به اين دليل که آن قدر که بايد «خوب» نيستند و هر گونه نقص يا کمبود را عيب بزرگي تصور مي کنند. روان شناسان مي گويند گرايش به ايده آل ها تا زماني که به افراط کشيده نشود، مطلوب است در غير اين صورت نمي گذارد فرد از زندگي اش لذت ببرد و توان کسب لذت را از فرد مي گيرد. بعضي افراد در زندگي شخصي ايده آل طلب هستند برخي در زندگي شغلي و برخي در هر دو جنبه از زندگي.

براي لذت بردن بيشتر از زندگي توصيه مي کنيم پيشنهادهاي زير را به نقل از سايت «Readers digest» مد نظر قرار دهيد:

*توقعات خود را کمتر کنيد. روان شناسان مي گويند به خاطر بسپاريد که رسيدن به ايده آل مطلوب اگرچه ممکن امااغلب بسيار مشکل است و تصور چيزي در ذهن، به معناي دست يافتن به آن نيست. به عنوان مثال در نگارش يک گزارش يک فرد عادي سعي مي کند تا مهلت مقرر گزارش خوبي تنظيم و پياده کند اما يک فرد ايده آل گرا سعي مي کند گزارش بي نقص و عالي را تنظيم کند اما به علت وسواس شديد نمي تواند در مهلت مقرر کارش را تحويل بدهد و استرس و فشار بيش از حدي را متحمل مي شود.

* با ترس هاي خود روبه رو شويد. براي رو به رو شدن با اين ترس از خود بپرسيد اگر کارم آن طور که مي خواهم کامل نباشد چه اتفاقي مي افتد؟ چه کساني از اين کار من عصباني مي شوند و يا من را رد مي کنند. پاسخ اين سوالات در فرآيند رفع اين مشکل نقش جدي دارد؛ زيرا در بيشتر موارد ايده آل گرايي در کودکي افراد ريشه دارد. روان شناسان مي گويند: برآوردن انتظارات و توقعات غيرواقع بينانه والدين در دوران کودکي در اغلب موارد ريشه اصلي ايده آل طلبي افراطي افراد بزرگسال است. ناخود آگاه آن ها همواره تلاش مي کنند کار بي نقص و کاملي را به اميد جلب رضايت والدين و سپس ديگران ارائه دهند و براي رسيدن به هر مقصدي کوشش بي حد و حصري به خرج مي دهند

وظايف خود را مشخص کنيد. هسته اصلي ايده آل طلبي اين است که هر قدر کاري را کامل تر انجام دهيد، احساس بهتري خواهيد داشت. اما در واقع افراد ايده آل طلب افراطي کمترين لذت را از دستاوردهاي خود مي برند و به ندرت از آن چه انجام مي دهند رضايت دارند؛زيرا هيچ سقفي براي ايده آل حقيقي وجود ندارد و در صورتي که يک فرد عادي از کار خوبي که انجام داده، لذت مي برد، به خود استراحت مي دهد، آفرين مي گويد و از نتايج دستاورد خود لذت مي برد.

*تاييد بگيريد. فراموش نکنيد که ايده آل طلبي يک رفتار آموخته شده است و ژنتيکي نيست؛ بنابراين بهتر است تاييد يک نفر را که مورد علاقه شماست يا قبولش داريد مد نظر قرار دهيد و سعي کنيد به اين ترتيب تا جايي که مي توانيد از وسواس هاي فکري و رفتاري خود براي رسيدن به ايده آل مطلوب کم کنيد.