درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

موفقیت-مدیریت...ارزش هاي اسلامي در مديريت

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 17 آبان 1391

موضوع اين بحث ارزش هاى اسلامي‌در مديريت است. ابتدا توضيحى درباره ارزش از ديدگاهى كه مورد قبول و پذيرش ماست، ارائه مي‌دهيم، سپس آن ارزش ها را دسته بندى مي‌كنيم و آن را كه ارتباط بيشترى با علم مديريت دارد مورد ارزيابى قرار مي‌دهيم. گرايش هاى ارزش از نظر فلسفه در بين فلاسفه حقوق و اخلاق و همه كسانى كه درباره ارزش ها بحث كرده اند، دو نوع گرايش متضاد وجود دارد: اول، ارزش چيزى جز تبلور خواستها و سليقه هاى شخصى و گروهى نيست. دوم، ارزش از واقعيت نفس الامرى برخوردار است.

از دير باز، در بين فلاسفه معروف بوده كه آيا خوب آن است كه انسان مي‌پسندد يا چيزى را كه خوب است انسان مى‌پسندد؟ ما كارى را انجام مي‌دهيم كه خوب است يا خوب آن كارى است كه ما انتخاب مي‌كنيم؟ اين اختلاف از ديرباز تا كنون در بين فلاسفه بزرگ اخلاق وجود داشته است. بعضى مي‌گويند: خوب آن است كه انسان بپسندد. بعضى ديگر مي‌گويند: خوب واقعيتى نفس الامرى دارد، چه ما دوست بداريم، چه دوست نداريم، ما بدانيم يا ندانيم. لذا، بايد خوب ها را شناخت و آنها را دوست داشت و آنچه را كه مربوط به عمل است به كار گرفت. البته وارد شدن در اين بحث ريشه اى و فلسفى ما را از موضوع بحث اصلى دور مي‌كند. دراين باره، نظر ما اين است كه و ارزش، واقعيت نفس الامرى دارد. مردم بعضى چيزها را به عنوان «خوب» درك مي‌كنند و آن را مي‌پسندند، لكن بعضى چيزهاست كه خوبى آن را همه درك نمي‌كنند; در اينكه آيا فلان چيز خوب است يا بد، اختلاف مي‌كنند و بالاخره، سليقه ها و نظرهاى شخصى دخالت مي‌كند. ارزش هاى اسلامي‌در مديريت وقتى ارزش هاى اسلامي‌در ارتباط با مديريت مطرح مي‌شود منظور اين است كه اسلام ارزش هايى را ارائه كرده كه بايد آنها را پذيرفت و به كار بست. اين ارزشها چه ما آنها را بخواهيم و چه نخواهيم معتبر است. و چنين ارزشهايى، چه بدانيم و چه ندانيم، وجود دارند. بنابراين، نظريه اى كه معتقد است ارزش تابع خواست و سليقه افراد و گروههاست مورد پذيرش اسلام نيست. ارزشهايى كه اسلام ارائه مي‌دهد يا مربوط به فرد و زندگى فردى است يا مربوط به جمع و زندگى اجتماعى. در زندگى اجتماعى، ارزشهايى وجود دارد كه همه بايد آنها را نسبت به يكديگر رعايت كنند. اين ارزشها يا در اجتماعات وسيع مطرح مي‌شود و يا در اجتماعات محدود و گزينشى. تفصيل اقسام و انواع اين ارزشها به مجال ديگرى نيازمند است. در اينجا فقط ارزشهاى اجتماعى مورد بحث قرار خواهد گرفت. مبناى ارزش هاى اجتماعى ارزشهاى اجتماعى داراى دو مبنا هستند: مبناى اول، بينشها و مبناى دوم، گرايشها. هر ارزشى از يك پايه بينشى و نگرشى و يك پايه گرايشى ساخته مي‌شود. از انضمام اين دو، ارزش به وجود مي‌آيد. ارزش واسطه اى بين بينش و گرايش انسان با كنش اوست. در ابتداى اين بحث بينشى، به چهار مقوله برمي‌خوريم. اما بينشى كه در ابتدا بايد آن را درك كنيم و بشناسيم بينش ما نسبت به يك سلسله از اعتقادات و واقعيات جهان هستى است كه به دنبال آن، گرايشها و ميلهايى در ما برانگيخته مي‌شود. از انضمام و به هم پيوستن اين بينش و گرايش برخاستهازآن است كه مفهومي‌به نام ارزش شكل مي‌گيرد. ارزش منشأ كنش اختيارى در انسان مي‌شود; يعنى ارزش موجب مي‌شود كه انسان در هنگام عمل، چيزى را برگزيند. بنابراين، آنچه شكل كنش ما را مي‌سازد و به افعال ما جهت مي‌دهد در حقيقت، ارزشهايى است كه آنها را پذيرفته ايم. منشأ اين ارزشها بينشها و گرايشهايى است كه زيربناى آنها را مي‌سازد. اصول ارزش هاى اجتماعى در اسلام ارزشهاى اجتماعى اسلام بر سه اصل بينشى استوار است. اصل اول: اعتقاد به اين كه تمام انسانها بنده خدا هستند.

براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :