درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

نتایج آزمایش بالینی داروی ایرانی ایدز

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 02 آبان 1391

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با اشاره به نتایج آزمایشهای بالینی داروی آیمود، گفت: این دارو برای بیماران مبتلا به ایدز مصرف می شود و تا کنون از مطالعات بالینی این دارو نتایج مطلوبی به دست آمده است.


دکتر مینو محرز در گفتگو با مهر، داروی آیمود (IMOD) را داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی توصیف کرد و افزود: بیماری HIV (ایدز) بر روی سیستم ایمنی تاثیر می گذارد به گونه ای که موجب فلج شدن سیستم ایمنی در بدن می شود در نتیجه سیستم ایمنی بدن این بیماران در مواجهه با عفونتها و میکروبها، بیمار می شود و در نهایت عمر خود را از دست می دهد.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، با اشاره به مراحل تولید داروی آیمود، اظهار داشت: در حال حاضر این دارو مراحل مطالعات بالینی را طی می کند.

وی به نتایج به دست آمده از این تحقیقات اشاره کرد و یادآور شد: بیماران مبتلا با دریافت این دارو احساس نشاط بیشتری داشتند ضمن آنکه سیستم ایمنی آنها نیز ارتقا یافت.

 


محرز با تاکید بر اینکه این دارو تاکنون وارد پروتکل های وزارت بهداشت نشده است، یادآور شد: این دارو هنوز به طور گسترده وارد بازار نشده است.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز همچنین در خصوص پوشش بیمه ای داروی آیمود خاطر نشان کرد: در صورت عرضه گسترده، این دارو از سوی وزارت بهداشت به صورت رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار خواهد گرفت.

آیمود (Immuno-Modulator Drug)، داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی، دارویی گیاهی است که با استفاده از دانش نانو و بیوتکنولوژی در سال 1384 از سوی پژوهشگران کشور ساخته شد و پس از ثبت جهانی در اسفند 1385 رونمایی شد.

این دارو بر روی سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند. دستیابی به این دارو بیش از 5 سال به طول انجامید. به گفته محققان، این دارو برای کنترل بیماری ایدز مصرف می شود نه درمان قطعی آن.