درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

اعتماد به نفس خانها

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 5 آذر 1391

ما با اين اسلحه به دنيا نمي آييم بلکه بايد خود درصدد دستيابي به آن باشيم. هر کسي هميشه اين سلاح را در دست ندارد و تنها با صحبت کردن نمي توان آن را به دست آورد. بله از «اعتماد به نفس» صحبت مي کنم خانم ها براي افزايش اعتماد به نفس در وجودشان با دشواري خاصي روبرو هستند. اولين دليل اين دشواري اين است که خانم ها به صورتي غريزي بيشتر از آنکه به خود توجه کنند، بر مسايل اطرافيان متمرکز مي شوند و طبيعي است که زمان کمتري براي پيشرفت و ارتقاء اعتماد به نفس در وجود خود مي يابند. دليل ديگر اين که دختران حتي از ابتداي تاريخ، بيش از آنکه به داشتن جسارت و اعتماد به نفس تشويق شوند. به بي ارادگي و انفعال ترغيب مي شده اند.

اما همه روزه هنگامي که تلويزيون را روشن مي کنيد و يا شروع به خواندن روزنامه مي کنيد. با حجم وسيعي از اطلاعات و اخبار در مورد خانم هاي موفق و با اعتماد به نفس بالا برخورد مي کنيد . چگونه اين خانم ها به خودباوري رسيده اند؟ چطور آنها با وجود همه سختي ها و مشکلات موجود، به سعي و تلاش خود ادامه داده اند؟

اگر از آنها در مورد اعتماد به نفس شان بپرسيد، حتماً چنين فرمولي به شما ارايه مي دهند:مسئوليتي را بر عهده بگيريد.

اين نکته اولين و مهمترين جزء فرمول اعتماد به نفس است شما و تنها خود شما مي توانيد در زندگي خود تحولي به وجود آوريد.

اگر منتظريد که موقعيت خوبي به شما پيشنهاد شود. لازم است زمان زيادي را صبر کنيد. اين نکته را بدانيد مسيري که شما را به قله اعتماد به نفس مي رساند همان جاده اي است که خود قدم در آن نهاده ايد و مطمئناً شخص ديگري نمي تواند شما را به قله برساند.

تجربه هاي جديدي را در زندگي امتحان کنيد. هر چيز جديد و نويني را امتحان کنيد در کلاسي که در زمينه آن آشنايي چنداني نداريد، شرکت کنيد.

خود نشان دادن درمحیطی جديد، راهي شگفت انگيز براي آموختن اعتماد و اتکا بر خويش است.

ابتدا طرح يک عمل را بريزيد و سپس آن را به انجام رسانيد. يک زمينه خاص براي پيشرفت شخصي و حرفه اي خود انتخاب کنيد و از قبل اقداماتي را که براي دستيابي به آن لازم است، مرحله بندي کنيد و براي هر مرحله زمان خاصي را در نظر بگيريد. اکنون وقت آن رسيده است که هر مرحله اي را براساس طرحي که از قبل پيش بيني شده ، بدون هيچ عذر و بهانه اي به پايان برسانيد.

هر قدم کوچکي در انجام اين مراحل، گام بزرگي است به سوي اعتماد به نفس شما!در انجام کارهايتان پافشاري کنيد.

زماني که در ميدان چالشي جديد قرار مي گيريد مقاومت به خرج دهيد. اعتماد به نفس واقعي از اين اعتماد ناشي مي شود که شما مي توانيد با اتکا بر توان خويش و بدون در نظر گرفتن نتيجه کار با سعي و تلاش عملي را انجام دهيد و با جسارت تمام آن را به پايان رسانيد.

اگر زماني که اعتماد به نفس انجام کاري را داريد، مسئوليت انجام آن عمل را به تعويق بيندازيد، هرگز آن را انجام نخواهيد داد ؛ اما در حيطه علم روان شناسي، به اين نتيجه رسيده ايم که تغيير رفتار سبب ايجاد تغييراتي در احساسات انسان مي شود. بنابراين اگر عهده دار انجام کاري مي شويد و آن را با اعتماد به نفس صوري و ظاهري انجام مي دهيد، مطمئن باشيد احساس اعتماد به نفس واقعي در درونتان ريشه مي دواند.

از انسان هاي موفق کمک بخواهيد.

آيا شخص قابل اعتمادي را مي شناسيد که بتواند يکي پس از ديگري مسئوليت کارهاي جديد و همراه با ريسک را عهده دار شود؟ ببينيد که او چطور اين کار را انجام مي دهد! به خود جرئت دهيد و با اين گونه افراد ملاقات کنيد و دريابيد که چطور آنها مسئوليت هاي خطير را برعهده مي گيرند.

انسان هاي مطمئن به خود از کمک کردن به افراد خوشحال مي شوند و از اين طريق تلاش ها و تشويق هايي را که سبب شده امروز به چنين موقعيتي برسند تداعي مي کنند.

اگر فکر مي کنيد به ورزشکاري موفق غبطه مي خوريد و يا اگر در مورد زني که در شصت سالگي به دانشگاه پزشکي راه يافته است در روزنامه مطلبي خوانده ايد و آهي آرزومندانه کشيده ايد ، بدانيد که همين جا و همين حالا فرمول اعتماد به نفس را در دست داريد.