درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

روانشناسي...هنوز هم میتوان

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 15 فروردين 1392
هنوز هم میتوان شروع کرد, هیچ وقت دیر نیست.

هنوز هم میتوان به قله های افتخار و سربلندی رسید.

هنوز هم میتوان زندگی را از نو ساخت, تحولی دوباره .

هنوز هم میتوان با تمام وجود فریاد زد: «من بهترینم».

هنوز هم میتوان هر لحظه از زندگی را تبدیل به خاطره ای خوش کرد.

هنوز هم میتوان به سوی خدا بازگشت , برای او هرگز دیر نیست.

هنوز هم میتوان از چیزهایی که داریم لذت ببریم.

هنوز هم میتوان اراده ی خواستن کرد, چون دنیا آماده ی درخواست های ماست.

هنوز هم میتوان طعم شیرین عشق را چشید و عاشق شد.

هنوز هم میتوان دیگران را در خوبی ها سهیم کرد.

هنوز هم میتوان به قله های موفقیت را فتح کرد.