درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

روانشناسي...هیچ كس مثل من نیست

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 21 فروردين 1392
من, من هستم. در دنیا هیچ کسی مثل من

نیست . خیلی ها هستند که وجوه مشترکی با من دارند,

ولی هیچ کس دقیقا مثل من نیست.

بنابراین من مسوول هر حرفی هستم که می زنم.

هر کاری که انجام میدهم و هر اندیشه ای که در ذهن دارم.

این منم که مالک پیروزی ها ,موفقیت ها, شکست ها واشتباهاتم هستم.

این ها همه به من تعلق دارند, زیرا این منم که شخصا آن ها را انتخاب کرده ام.