درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

روانشناسي...چه کسی می گوید که گرانی شده است؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 24 فروردين 1392


چه كسی می گوید كه گرانی شده است؟


دوره ارزانیست


دل ربودن ارزان


دل شكستن ارزان


دوستی ارزان است


دشمنی ها ارزان


چه شرافت ارزان


تن عریان ارزان


آبرو قیمت یك تكه نان


و دروغ از همه چیز ارزان تر


قیمت عشق چقدر كم شده است


كمتر از آب روان


و چه تخفیف بزرگی خورده، قیمت هر انسان