درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

چرا گاهي آد مهاي خوب، بد مي شوند؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 26 مهر 1393
انسان ها به دليل شرايط فردي و اجتماعي گاه نمي توانند اعمال خود را كنترل كنند و رفتار ناشايستي بروز مي دهند

از زماني كه علم به وجود آمده، هميشه برسرا ين موضوع
كه ذاتا نسان خوبا ست يا شر وا ين كه رفتارهاي خوب يا
بدا وا ز طبيعتش ناشي مي شود ياا ز نحوه تربيت، تحصيل
و محيطي كه در آن رشد كرده، مورد بحث بودها ست.
نظريه پرداز هاي اقتصادي درخصوص رفتار انسان گفته اند
كه بشر بسيار خودخواها ست و هميشه روي نيازهاي خودش
تاكيد دارد.ب رخي فلاسفهن يز معتقدند خوي حيوانيا نسان،ا و
را وادار مي كند تا كاملا به نفع خودش رفتار كند و در حقيقت
اگر جامع هاي، مقام صاحب نفوذ و قدرتمندي نداشته باشد،
بين افراد جامعه جنگي دائمي وجود خواهد داشت. از طرفي،
برخي فلاسفه عكس اين عقيده را باور دارند و مي گويند
انسان طبيعتا خوب و شادا ست وا ين جامعه و معيارهاي
آنا ست كها نسان راب ه سمتن ابودي شادي و سعادت
و درن تيجه تخريب پيش م يراند. آنها محيط تربيتي و
فشارهاي جامعه را رويا يجاد رفتارهاي نادرست درا نسان
دخيل مي دانند.
اما سوالي كه مطرح است اين كه كدام يك صحت دارد،
انسان طبيعتا بدا ست يا خوب؟ بنابر تحقيقات مشخص شده
استا نسانا ز همان ما ههايا وليه زندگي مي تواند تشخيص
دهد چه چيزي خوب و چه چيزي مضر است و علاوه بر آن
او هميشه تمايل دارد كه خوب را انتخاب كند. اما پس چه
اتفاقي مي افتد كه گاهيا نسان هاي خوب تربيت شدهن يز
رفتار بدي از خود نشان مي دهند؟
سا لها پيش در فيلمي علمي تخيلي، دانشمند
ديوانه اي وجود داشت كه با تزريق دارويي شيميايي به
بدن فرد ديگري او را به انساني بد و شيطاني تبديل مي كرد
تا آنجا كها عمال شرورانه ايا ز ا و سر مي زد. ا ما در دنياي
واقعي بنا بر تحقيقات روان شناسان معلوم شده است كه
شرايط خاصا جتماعي كار همان ماده شيميايي را كرده
و موجب مي شود افراد خوب معمولي نيز گاهي دست به
اعمال بد و مجرمانه بزنند. در ادامه به ده مورد از اين شرايط
اشاره شده است:
1
.


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :