درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

سرگذشت واقعی: نتیجه غرور

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 11 آبان 1393
سلام

من 2 سال پیش در سن 24 سالگی با یه آقائی اشنا شدم من ایران نیستم اینجا تنها بودم درس میخوندم و کار میکردم و خدا را شکر زندگی خوبی داشتم از همون اول آشنایی حس میکردم یه جای کار ایراد داره اون مهربون نبود و من به حساب مردونگیش میذاشتم اون نرمش با یه زن رو بلدنبودو من به حساب نجابتش میذاشتم اون تحت تأثیر مستقیم خونوادش بود و من به حساب خانواده دوست بودنش میذاشتم اون به همه چیز و همه کس مشکوک و بد بین بود و من به حساب شکستش در ازدواج اولش میذاشتم

اما من هم اشتباه کردم چرا اینقدر ساده لوح بودم؟ شاید خدا خواست بهم نشون بده که هی دختر!!! فکر نکن رفتی خارج از کشور تک و تنها به درس و کار و زیبایی و نجابتت می نازی تو هم اسیب پذیری تو هم در جایی از وجودت حسابی ضعف داری و شکست پذیری

الان تازه چشم هام بر واقعیت بینا شده مرد ها رو بهتر میشناسم به اطرفیانم عمیق تر و اگاهانه تر نگاه میکنم خداوند بزرگ خواست من رو قوی کنه و این نقطه ضعفم رو از بین ببره

خدایا ازت متشکرم دوستت دارم