درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

سرگذشت واقعی: هم با اون نمیتونم هم بی اون

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 21 آبان 1393
چند سال پیش با پسری آشنا شدم كه شد تمام زندگیم.واقعا دوسش داشتم.اونم دوسم داشت. نمی‌دونم چی شد كه یه دفعه رفت، بدون هیچ توضیحی.حالم خیلی بد شد.این قدر كه دیدم دارم دیونه میشم رفتم پیش مشاور، دكتر كمكم كرد تا با قضیه كنار بیام.تازه داشتم عادت میكردم كه بعد از 6ماه دوباره پیشنهاد رفاقت داد. كه ای كاش هیچوقت قبول نمیكردم.

دوباره اومد تو زندگیم.ولی من نتونستم مثل قبل دوسش داشته باشم. بعد از چند وقت این موضوع رو بهش گفتم ولی خندید و گفت یه كاری میكنم دوسم داشته باشی.

چندین بار خواستم باهاش بهم بزنم ولی نمی‌ ذاشت حتی با تهدیدو كتك كاری مانع جدایی شد. اون منو برای ازدواج میخواد ولی من نمی‌تونم همچین مردی رو برای زندگیم قبول كنم.

خیلی كارا كرده كه دوباره عاشقش بشم و دوسش داشته باشم ولی نشد الان شرایطیه كه هم دوسش دارم هم ندارم هم با اون نمی‌تونم زندگی كنم هم بی اون شاید به نظرتون مسخره بیاد ولی مشكل منم اینه دیگه