درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

دانشگاه تهران رتبه 360 دنیا و 52 آسیا

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 08 آبان 1393
جعفر مهراد افزود: نام چهار دانشگاه ایرانی در فهرست 500 دانشگاه برتر جهان سال 2015 توسط یو.اس.نیوز است.

رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC افزود: مؤسسه یو.اس.نیوز که بیش از 30 سال است که مؤسسات علمی و دانشگاه های کشور آمریکا را هر ساله ارزیابی و رتبه بندی می کند، این مؤسسه دانشگاه ها و مؤسسات علمی جهان را ارزیابی و 500 دانشگاه برتر آن را مشخص و اعلام کرده است. این رتبه بندی از 10 شاخص برای ارزیابی و رتبه بندی مؤسسات سود جسته است. در این رتبه بندی شاخص اعتبار جهانی پژوهش 12.5 درصد، تعداد مقالات پر استناد 12.5 درصد، اعتبار منطقه ای پژوهش 12.5درصد، مقالات پر استناد 10 درصد، انتشارات 12.5درصد، همکاری های بین المللی 10 درصد، تاثیر استناد نرمال شده 10درصد، تعداد مدرک دکتری اعطا شده 5 درصد، مجموع استناد 10 درصد، تعداد مدرک دکتری اعطا شده به ازای هر عضو هیات علمی 5 درصد لحاظ شده است. دانشگاه تهران در حوزه موضوعی علوم کشاورزی با رتبه 76 در جمع 100 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

مهراد گفت: در حوزه مهندسی دانشگاه تهران با رتبه 56، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 58 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 89 در فهرست برترین ها قرار گرفتند.

رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC افزود: در علم مواد نیز دانشگاه تهران رتبه 100 را به خود اختصاص داده است. همچنین در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شریف رتبه 377 جهانی و 59 آسیا را به خود اختصاص داد. دانشگاه صنعتی اصفهان نیز رتبه 472 در جهان و 82 در آسیا را به دست آورده است.(مهر)