درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مشاوره كودك...برای در مان کم رویی کودکتون چکار می کنید؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
بخش مشاوره كودك...برای در مان کم رویی کودکتون چکار می کنید؟
  • تاریخ ارسال : شنبه 15 آذر 1393
برای در مان کم رویی کودکتون چکار می کنید؟


قطعاً روش های زیر غیر مؤثر و گاهاً نا مناسب هستند!برای درمان کم رویی کودک این روش ها مناسب نیستند:

1. جبر و فشار

2. محروم کردن

3. تمسخر و تحقیر

4. ملامت و سرزنش

5. حمله و تنبیه

6. مقایسه و رقیب تراشی

7. انتقادات صریح

8. به رخ کشیدن عیب های او

ریشه ی اصلی کم رویی در اضطراب است