درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

زوج درماني، رفتار درماني

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : جمعه 26 دي 1393
امروزه در كنار روش هاي مختلف روان درماني مانند روان كاوي، زوج درماني، رفتار درماني از تمرينات مخصوص جنسي براي تقويت قواي شهواني و رفع اختلالات جنسي استفاده مي شود كه اين تمرينات بخش بسيار مهمي از درمان اختلالات جنسي به صورت نوين را به خود اختصاص مي دهد. تاثير و تاثراتي كه با اقدامات پزشك طي جلسات درمان به وقوع مي پيوندد مبناي تمامي اين روش هاي درماني به شمار مي رود.


در روان كاوي؛درمان،محصول تقابل عاطفي بين بيمار و روانكاو است. طي اين رابطه سعي مي شود فرد نسبت به تعارضات ناخودآگاه و ترس ها و تمايلاتي كه ريشه اختلال جنسي اوست آگاهي يابد.

در زوج درماني با بررسي و تحليل دقيق نوع روابط بين زوج به جستجوي علل ناخودآگاه مي پردازيم. هر يك از دو نفر از تاثير مخرب اعمال و رفتار خود بر يكديگر مطلع مي شود و نسبت به تعارضات و تمايلات ناخودآگاه (سر منشاء گرفته از كودكي) كه باعث بروز اختلافات زناشويي، رفتارهاي مناسب و در نهايت منجر به بروز اختلال جنسي شده است،آگاهي مي يابند.


در رفتار درماني؛ پزشك،به دنبال يافتن انگيزه ها و تعارضات پنهان نهفته در درون فرد نيست بلكه در جستجوي نوع رفتارها و شرايطي است كه مثلا منجر به ايجاد و تداوم اختلالي نعوظ يك مرد و يا عدم ارگاسم يك زن شده است. از ديد او اختلال يك فرايند شرطي شده است كه با تغيير پيش در آمدهاي موثر در بروز آن و رفع تشويش هاي جنسي تشديد كننده،مي توان آن را درمان كرد. براي رسيدن به چنين هدفي از تكنيك هاي مختلفي مانند حساسيت زدايي نظامدار به منظور كاهش اضطراب، تقويت رفتارهاي جنسي شهوت برانگيز و روش هاي مخصوص تنفر شرطي شده به منظور حذف الگوهاي رفتاري نامناسب جنسي استفاده مي شود.