درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

اهمیت بازی و نقش آن در رشد کودکان

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : جمعه 28 فروردين 1394
کودکی که بازی بدنی با دوستان و همسالان خود نداشته است،چه مشکل و واکنشی خواهد داشت؟


تحقیقات نشان داده است که بچه حیوانات پستاندار و همچنین کودکانی که در زمان مناسب بازی های بدنی نداشته اند،در سال های بعد بازی های آنها شدید و خشن می باشد و همچنین بازی آنها در زمان مناسب و با حرکات مناسب هم نیست.از این رو بعضی از پزشکان مشکل این کودکان را به اختلال بیش فعالی و کم توجهی نسبت می دهند.در تحقیقی مشاهده شده است که کودکانی که در زمان مناسب از بازی کردن محروم بوده اند ،دچار اختلال بیش فعالی و کم توجه شده اند.این کودکان در کلاس یا هر جای دیگری ،آرام نیستند و به طور دائم حرف می زنند،می لولند و به گفته معلم توجهی ندارند.

تمام کودکان کم و بیش حالات بیش فعالی و کم توجهی دارند،یعنی رفتار های حرکتی آنی در برابر محرک ها دارند،همچنین در زمان های مختلف تمرکز مغزی آنها کم می گردد.بنابراین به اطراف می دوند و دائما می لولند.این حالات جزو رشد طبیعی کودکان و نتیجه تکامل نیافتن مغز فوقانی آنهاست.این حالات در پسر ها بیشتر دیده می شود،زیرا رشد مغزی کودکان پسر آهسته تر از دختران می باشد.بنابر این برای کودکان زمانی لازم است که به اطراف بدوند و بازی کنند.اگر چنین امکاناتی در زمان های مناسب برای آنها فراهم نشود ،کودکان زمانی را انتخاب می کنند که مناسب نیست.