درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

نیاز های کودکان و وظایف پدر و مادر

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
نیاز های کودکان و وظایف پدر و مادر
  • تاریخ ارسال : شنبه 29 فروردين 1394
نوزاد انسان بر خلاف نوزاد حیوانات،کاملا وابسته به پدر و مادر خود می باشد.این وابستگی محدود به دوران نوزادی و شیر خواری نیست و در دوران کودکی و حتی دوران بلوغ نیز ادامه دارد.کودکان نه فقط از نظر تغذیه ،پرستاری،مواظبت و محافظت احتیاج کامل به پدر و مادر خود دارند،بلکه از نظر روانی ،اجتماعی و تحصیلی نیز وابسته به والدین و خانواده خود می باشند.

همه کودکان نیاز دارند که مورد توجه پدر و مادر و دیگران قرار گیرند و آنها را دوست داشته باشند.
همه کودکان نیاز به احساس امنیت دارند.
همه کودکان نیاز دارند که شاهد روابط محبت آمیز بین پدر و مادر خود باشند.
همه کودکان احتیاج دارند همان طوری که هستند پذیرفته شوند و مورد قبول قرار گیرند.
همه کودکان نیاز دارند که مطمئن شوند که از آنها محافظت کامل به عمل می آید.
همه کودکان نیاز مند آنند که در هر سنی که هستند وجودشان با ارزش باشد.
همه کودکان نیاز مند آنند که همه امکانات برای موفقیت آنها تامین گردد.
همه کودکان به محبت دائم و محسوس و قابل لمسی احتیاج دارند.
همه کودکان مایلند بدانند و برای آنها روشن گردد که محدودیت آنها چه اندازه است.