درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : شنبه 9 مهر 1390

نظرات نادرست

نظرات درست

افراد تیزهوش ، از نظر جسمانی ضعیف و از نظر اجتماعی نالایق هستند. دامنه علاقه شان محدود است. از نظر عاطفی بی ثبات هستند و زود افت می كنند

با وجود اینكه تفاوتهای زیادی بین تیزهوشان وجوددارد، این افراد به عنوان یك گروه ، كاملاً سالم و سازگار هستند. از نظر اجتماعی جاذب و از نظر اخلاقی دارای احساس مسئولیت می باشند.

افراد تیزهوش از یك نظر مافوق انسانهای معمولی هستند

افراد تیزهوش مافوق انسانهای معمولی نیستند، بلكه انسانهایی هستند كه در برخی رشته ها از استعداد برجسته ای برخوردارند.

افراد تیزهوش از مدرسه خوششان نمی آید و نسبت به كسانی كه مسئول آموزش آنان هستند، حالتی خصمانه دارند.

افراد تیزهوش معمولاً مدرسه را دوست دارند و با همسالان و معلمان خود رابطه خوبی دارند.

افراد تیزهوش از نظر عاطفی بی ثبات هستند

افراد تیزهوش كسانی هستند كه احتمالاً از بهداشت عاطفی و سازگاری خوبی برخوردارند

آنطور كه ما می دانیم 3 تا 5 درصد كل جمعیت تیزهوش هستند

درصد تیزهوشان در هر جمعیت بستگی به تعریفی دارد كه ما به كار می بریم. برخی تعریفها 1 تا 2 درصد جمعیت را تیزهوش می دانند در حالی كه در برخی تعریفهای دیگر این رقم به 20 درصد یا بیشتر می رسد.

تیزهوشی یك صفت با ثبات است و همیشه در طول زندگی فرد ثابت می ماند.

برخی استعدادهای برجسته در زمینه تیزهوشی در اوایل زندگی به وجود می آیند و در طول زندگی ادامه می یابند. در حالی كه برخی دیگر تا بزرگسالی شناخته نمی شوند.

افراد تیزهوش همه كار را خوب انجام می دهند.

برخی افراد تیزهوش در چندین حوزه دارای استعدادهای برتر می باشند در حالی كه برخی دیگر تنها در یك زمینه استعداد دارند.

كسی با هوش است كه نمره اش در یك تست هوشی بالاتر از میزانی معین باشد. دانش آموزان تیزهوش بدون برخورداری از آزمونهای ویژه برتری خود را حفظ می كنند. این دانش آموزان به همان انگیزه ها و آموزشهایی نیاز دارند كه برای همه دانش آموزان مناسبند.

هوشبهر تنها یكی از نشانه های تیزهوشی است. علاوه بر این، خلاقیت و انگیزه های زیاد نیز نشانه های تیزهوشی هستند. برخی از تیزهوشان حتی بدون برخورداری از آموزشهای ویژه به پیشرفتهای بزرگی نایل می شوند. برخی دیگر حتی با وجود موانع بزرگی كه در راه پیشرفتشان وجود دارد موفقیت هایی كسب می كنند . اما برخی دیگر مادام كه مورد آزمایشهای صحیح قرار نگرفته اند وانگیزه های لازم برایشان به وجود نیامده است نخواهد توانست به موفقیتهایی كه متناسب با استعدادهایشان باشد، برسند.

http://www.shamimnet.com