درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

مشاوره شغل..................گامهایی برای حرکت به سوی موفقیت شغلی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 10 مهر 1390
 


    

در شغل فعلی تان مهارت کامل بدست آورید
   

به طور داوطلبانه اضافه کاری کنید
   

در چشم کارفرما خوب جلوه کنید
   

با اداره روابط عمومی در ارتباط باشید 
   

ارتباط مناسبی با همکاران داشته باشید
    

بگذارید مهارت های مدیریتیتان بدرخشند
    

برای خود جانشین تعیین کنید 
   

مربی بگیرید
    

در دوره ها آموزشی اضافی شرکت کنید 
   

همیشه شیک پوش باشید 
   

در هر کاری اثری از خود بر جای بگذارید 
   

با زمانبندی حرکت کنید
    

مطمن باشید پیشرفت اتفاقی نیست