درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

اورگان درمانی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 10 مهر 1390
 


یکی از محققان باور داشت شكلى جدید از انرژى اساسى جهان را كه او انرژى آغازین یا انرژى اورگان كیهانى مى‏نامید كشف

كرده است. او ادعا كرد كه اورگان نوعى انرژى پایدار است كه همه ما را، مانند انرژى الكترومغناطیس، احاطه كرده است. این

انرژى متمایز از الكترومغناطیس است، در همه چیز جهان به درجاتى متفاوت نفوذ مى‏كند، ولى با سرعت‏هاى گوناگون. اورگان

برخلاف انرژى جنبشى از ضعیف‏تر به قوى‏تر مى‏رود