درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

خطای دید

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 26 مهر 1390توجه : برای دیدن نتیجه در 3 مرحله نباید پلک بزنید .


1- در صورتی که حرکت نقطه متحرک را تعقیب کنید تنهایک رنگ را می بینید، صورتی.٢- حالا لحظاتی به علامت + که در وسط قراردارد خیره شوید. نقطه متحرک را پس از لحظاتی به رنگ سبزخواهید دید.٣- حالا زمان بیشتری را بر روی علامت + تمرکز کنید، پس ازلحظاتی نقاط صورتی آهسته ،آهسته ناپدید خواهند شد.اگر حالشو بردی یه نظر بده