ابتدا مطمئن شوید به اندازه كافی وقت دارید و می توانید فكرتان را متمركز نمائید.

برای انجام این آزمون باید تصویر موقعیتهای گفته شده را به ذهن بیاورید و خود را در آن موقعیت قرار دهید.

                                                                                                                                                
جنگل
خود را دریك جنگل مجسّم كنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:

آیا جنگلی كه در آن هستید تاریك است یا روشن؟
الف) من خود را در جنگلی در روشنایی روز می ‌بینم.
ب) من خود را در جنگلی در شب می ‌بینم.
پ) من خود را در جنگلی در هنگام غروب،یا طلوع خورشید می ‌بینم. نه كاملاً تاریك و نه كاملاً روشن.

آیا راهی در میان جنگل وجود دارد؟
الف) بله
ب) نه

فنجان
حال از شما می ‌خواهیم كه به میان جنگل بروید.

فنجانی را می ‌بینید. چه شكلی است؟
الف) فنجان به نظر من با ارزش می ‌آید.
ب) فنجان به نظر من ارزش چندانی ندارد.


با آن چكار می ‌كنید؟
الف) رهایش می ‌كنم و از كنارش می ‌گذرم.
ب) ار زمین برمی ‌دارمش و سپس دوباره به زمین می ‌اندازمش.
پ) از آن استفاده می ‌كنم و سپس آن را همانجا رها می ‌كنم.
ت) بر می ‌دارمش و با خودم می ‌برم.

آب
به راهپیمایی در جنگل ادامه می ‌دهید تا به آبی می ‌رسید.

آبی كه می ‌بینید چه شكلی است؟
الف) گودالی است كه آب باران در آن جمع شده است.
ب) بركه
پ) رود كوچك
ت) رودخانه
ث) دریاچه
ج) اقیانوس  

آیا آبی كه می ‌بینید جریان دارد؟
الف) بله (تند)
ب) بله (كند)
پ) نه (آرام و بی‌جنب‌وجوش)
ت) نه (كاملاً راكد) 

آب چه عمقی دارد؟

الف) خیلی كم
ب) می ‌توانم در آن بایستم
پ) از قد من بیشتر است.
ت) خیلی عمیق است.  
 

باید از آب عبور كنید. چگونه این كار را می ‌كنید؟
الف) پیاده به آب می ‌زنم یا شنا می ‌كنم.
ب) آن را دور می ‌زنم.
پ) از روی پل رد می ‌شوم.
ت) از قایق یا كشتی استفاده می ‌كنم.

خرس
به راهتان در جنگل ادامه می ‌دهید كه ناگهان با خرسی مواجه می ‌شوید.

چه نوع خرسی است؟
الف) یك خرس كوچولوی خوشگل
پ) یك خرس بزرگ و واقعی

آن خرس چكار می ‌كند؟ (نزدیكترین گزینه را انتخاب كنید.)
الف) خرس متوجه من نشده است.
ب) خرس متوجه من شده و دارد با خودش بازیهای قشنگی می ‌كند.
پ) خرس متوجه من شده ولی با من كاری ندارد و سرگرم كار خودش است.
ت) خرس متوجه من شده و به نحو تهدیدآمیز و ترسناكی به من نگاه می ‌كند.
ث) هیچكدام ... صاف دارد به طرف من می ‌آید.

شما باید به راهتان ادامه دهید. با آن خرس چكار می ‌كنید؟
الف) كار خاصی نمی ‌كنم. خیلی كوچولو وخوشگل است و به فكر این هستم كه آن را بغل كنم و همراه خود ببرم.
ب) به آن توجهی نمی ‌كنم و راهم را ادامه می ‌دهم.
پ) قبل از آن كه مرا ببیند از آنجا دور می ‌شوم.
ت) بالای درخت می ‌روم یا پنهان می ‌شوم.
ث) می ‌ایستم و با آن مقابله می ‌كنم. من پیروز خواهم شد.
ج) می ‌ایستم و مقابله می ‌كنم. كمی زخمی می ‌شوم.
چ) هیچكدام از این گزینه‌ها به انتخاب من نزدیك نیست.

ساحل
به راهتان ادامه می ‌دهید تا به ساحلی می ‌رسید.

چند نفر آدم در آنجا می ‌بینید؟
الف) صدها و شاید هزاران نفر.
ب) 20 تا 100 نفر
پ) یكیا دو نفر
ت) هیچكس

فاصله شما از آنها چقدر است؟

الف) آنقدر نزدیكند كه می ‌توان با آنها صحبت كرد.
ب) آنقدر نزدیك نیستند كه بتوان با آنها صحبت كرد.
پ) یا خیلی دورند ویا هیچكس در ساحل نیست.

 

 نتایج تست در ادامه مطلب