تصاویر ذهنی شما چیست؟
                                                                          
این تست نشان می دهد که تجسم شما درباره ی ترکیب و اندازه ی اشیاء چه
طور می تواند بازگوکننده ی شخصیتتان باشد.پس به سوالات پاسخ دهید. 

 ۱)رنگ دریا را چه طور توصیف می کنید؟ آ)آبی تیره  ب)شفاف  ج)سبز  د)تیره

۲)کدام یک از اشیاء زیر را بیشتر دوست دارید؟ آ)دایره  ب)مربع  ج)مثلث

۳)جنس شکل مورد نظرتان از چیست؟ آ)چوب  ب)شیشه  ج)الماس  د)فلز

۴)اسب رویاهای شما چه رنگی است؟ آ)سیاه  ب)قهوه ای  ج)سفید

۵)اگر در حال حرکت در یک راهرو به ۲در باز برخورد کنید و یک کلید روبروی شما باشد آن را برمی دارید؟

۶)طوفان در راه است کدام یک را انتخاب میکنید؟ آ)یک خانه  ب)یک اسب

۷)رنگهای زیر را به ترتیب اولویت دلخواهتان قرار دهید.   قرمز-آبی-سبز-سیاه-سفید

 

تجزیه و تحلیل در ادامه مطلب