اگر می‌خواهید بدانید واقعا انسان خوشبختی هستید یا نه، یك راه ساده‌اش این است كه به آزمون زیر نگاهی بیندازید و در هر سوال، گزینه‌ای را كه بیشتر با رفتار و روحیات شما سازگار است، انتخاب كنید و بعدش تفسیر آزمون را بخوانید....

احساس خوشبختی رابطه مستقیمی با انواع رفتار شما دارد.
 

وقتی كه می‌خوابم...

1) مجبورم صبح زود با صدای زنگ بیدار شوم. در واقع شب‌ها آن‌قدر خسته‌ام كه فورا خواب‌ام می‌برد. صبح‌ها هم به زور از جا بلند می‌شوم.

2) صبح‌ها قبل از آنكه ساعت زنگ بزند بیدار می‌شوم. خواب خوب و آرامی دارم.
 
3) معمولا صبح چند بار ساعت زنگ می‌زند تا بخواهم از جا بلند شوم. روزهای تعطیل را هم تا لنگ ظهر می‌خوابم.

اگر بخواهم تعریفی از یك روز كاری‌ام داشته باشم، باید بگویم كه ...

 
1) یك روز پراسترس و پر از فشار كاری كه مانع آرامش است.

 
2) یك روز پرمشغله اما دوست‌داشتنی كه البته در لابه‌لایش می‌شود زمانی را هم به خود اختصاص داد.

3) یك روز وحشتناك، مثل همه روزهای كاری، كه آدم همیشه آرزوی رسیدن آخر هفته را می‌كند.

وقتی با كسی تصادف می‌كنم...
 
1) برای یكی دو دقیقه از داخل برآشفته می‌شوم و زیر لب غرغر می‌كنم.
 
2) معمولا نادیده می‌گیرم.

3) عصبانی و از ماشین پیاده می‌شوم و گاهی كارم به دعوا می‌كشد.

در رابطه با تعهدات مذهبی و اجتماعی‌ام باید بگویم كه ...

1) هر از چندگاهی وقتی را به آنها اختصاص می‌دهم.
 
2) برای آنها ارزش زیادی قایل هستم.

3) اصلا وقت فكر كردن به آنها را ندارم.

تفسیر آزمون

اگر