درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

آسیب‌شناسی نظام امتحانات مدارس

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 27 ارديبهشت 1393
وقتی همه تلاش‌های دانش‌آموزان صرفاً در زمان امتحان و نمره اخذ شده در ورقه امتحانی سنجیده می‌شود آن‌ها اگر به هر دلیلی نتوانند در ساعات برگزاری آزمون آمادگی شان را به نمایش بگذارند قطعاً سرنوشت تلخی را باید تجربه کنند. زمانی که نمره به عنوان تنها ملاک و معیار قبولی یا مردودی دانش‌آموزان تلقی می‌شود وی باید همه کوشش‌های سال تحصیلی خویش را با نمره‌ای که در ورقه کسب می‌کند به نمایش بگذارد. یکی از آسیب‌های جدی در نظام امتحانی این پدیده است که فعالیت‌ها و تلاش‌های فراوان آموزشی دیگری نیز در مدرسه توسط دانش‌آموز انجام شود. چرا فقط نمره، امتحان و محتوای کتب درسی دانش‌آموزان مورد توجه قرار می‌گیرد؟!شیوه پرسش‌گری دانش‌آموزان، نقادی (انتقاد) وی، نظم و ترتیب حضور بهنگام در کلاس و رعایت نظافت محیط و بهداشت فردی و تعاملات وی با سایر دانش‌آموزان نیز می‌تواند معیار سنجش موفقیت‌های آنان محسوب شود.با توجه به بررسی نمرات دانش‌آموزان و مقایسه آن با توانایی‌هایشان درمی‌یابیم که نظام امتحانی نمی‌تواند همه توانایی‌های آن‌ها را به دقت اندازه‌گیری کند و حتی در مهارت به خاطرسپاری و یادگیری محتوای کتب درسی نیز ناتوان است. بنابراین با توجه به تغییراتی که در سنجش موفقیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان در دوره‌های ابتدایی انجام شده ضروری است که نظام آزمون مدارس در سایر دوره‌های تحصیلی مورد واکاوی و بازنگری قرار گیرد.یکی از مشکلات اساسی نظام آموزشی، آفت امتحان‌‌زدگی است که بدون شک ماه، هفته و روزی نیست که دانش‌آموزان در معرض امتحان قرار نگیرند.
قطعاً این پدیده استرس، اضطراب، تغییر ضرباهنگ قلب و ریتم آن را به همراه خواهد داشت.با کاهش آزمون‌های پیوسته نقش تعیین‌کنندگی مطلق امتحانات نیز کاهش می‌یابد. والدین نیز نباید همه تلاش‌های فرزندانشان را فقط در نمره امتحانی مشاهده کنند چرا که سرزنش، مقایسه آنان با سایر همسالان و... آن‌ها را به دنیای جرم و جنایت نزدیک می‌کند و در این میان اگر دانش‌آموز فردی حساس و درونگرا باشد به حذف خود از جامعه می‌پردازد، یا اگر فردی بی‌تفاوت باشد تحت تأثیر فشارهای خانواده و جامعه درصدد انتقام از آنان برمی‌آید. بسیاری از تبهکاری‌های اجتماعی از همین نقطه شروع شده است و هم اکنون در کانون اصلاح و تربیت نمونه‌های فراوانی را می‌توان مشاهده کرد. شکست خوردن در امتحان نباید به عنوان شکست اجتماعی یا باختن همه زندگی محسوب ‌شود، بلکه امتحان به عنوان یک پدیده دقیق و استاندارد ناکارآمد است و نباید ملاک قضاوت از عملکرد دانش‌آموزان به حساب آید. امید است شرایطی برای اصلاح آسیب‌های موجود در نظام امتحانی آموزش و پرورش فراهم شود.