درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

آیا حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم طبیعی است؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
آیا حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم طبیعی است؟
  • تاریخ ارسال : شنبه 05 ارديبهشت 1394
همیشه فرزند اول خانواده نسبت به فرزند دوم کمی حسادت می کند و این امری طبیعی است.به هیچ وجه نباید با رفتارمان آن را تقویت بکنیم و در عین حال نمی توانیم کاری کنیم که اصلا حسادتی در کار نباشد.این یک امر کاملا طبیعی است.

هیجان حسادت در 14، 15 ماهگی کاملا دیده شده است ،یعنی اگر مادر یک نوزاد 14ماهه ،نوزاد دیگری را در آغوش بگیرد،نوزاد خود او واکنش نشان می دهد و حسادت می کند.بنابراین کسانی که فرزند دوم دارند،باید زمان بیشتری را با فرزند اول بگذرانند.در حضور فرزند اول نباید فرزند دوم را زیاد ناز و نوازش کرد و باید مراقب بود که هنگام صحبت خود با فرزند بزرگتر ،او را زیاد نصیحت نکنیم که:تو بزرگتر هستی ،تو باید رعایت کنی،تو باید همیشه گذشت کنی و مانند اینها.چرا که این صحبتها فرزندان اول را کمی آزرده می کند.باید دو سه بار در هفته،مادر زمانی را به فرزند اول اختصاص دهد و این زمان را تنها با فرزند اول بگذراند و با او صحبت کند و با هم به خرید بروند تا فرزند اول به تدریج بتواند برادر یا خواهر کوچک تر را بپذیرد و با واقعیت حضور او کنار بیاید و رفتارهایش را متناسب با این واقعه جدید در زندگی اش تنظیم کند.