درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

اختلالات جنسي چيست؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 28 دي 1393
اختلالات جنسي چيست؟


تمايلات جنسي انسان دروني ترين احساسات و عميق ترين آرزوهاي قلبي انسانها در معنا بخشيدن به يك ارتباط است و اين تمايلات در هر زمان و مكاني از تولد تا مرگ وجود دارد. هرگونه اختلالي كه اين رابطه را مختل كند و در نتيجه باعث عدم رضايت از رابطه جنسي گردد مي تواند نارسايي كنشي جنسي را به همراه داشته باشد. اختلال جنسي در زنان و مردان مي تواند هريك از جنبه هاي جنسي را كه شامل علاقه يا تمايل، تهييج و ارگاسم مي باشد، تحت تأثير قرار دهد. آمار نشان مي دهد كه حدود 50 درصد از زوجين در مراحلي از زندگي زناشويي خود، اختلال جنسي را تجربه كرده اند ولي تعداد كمي از آنها تحت درمان و مشاوره قرار گرفته اند. با ارائه آموزش، مشاوره و اطلاعات مورد نياز در زمينه فيزيولوژي پاسخ هاي جنسي انسان، به تدريج مشكلات موجود از بين رفته و ناآگاهي جاي خود را به آگاهي كامل داده و اين آگاهي ها بسياري از زوج ها را قادر مي سازد تا قدمهاي مؤثري در مواجهه با مشكلات جنسي و حتي اختلافات زناشئويي خود بردارند. متأسفانه رسيدن به اين آگاهي هاي لازم در شرايط خاص جامعه حكم «تابو» را پيدا كرده است و اين خود باعث شده كه اختلالات و اختلافات به جاهاي عميق تر منجر شده، گاهي حتي منجر به فاجعه خانوادگي يعني جدايي بينجامد. از آنجا كه هدف مشاوره و روانشناسي شناساندن راههاي صحيح آموزش و درمان و ارجـــاع به مــراكز تخصــصي است، لازم اســت كه شمـــه اي كوتاه از مشكلات به آن اشاره شده تا بتوان گامي مثبت در آگاهي مردم برداشت. اختلالات كنشي جنسي براساس آخرين سيستم هاي طبقه بندي علمي بر اساس مراحل چرخة واكنش جنسي مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارتند از:
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید