درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

افسرد هها، مشتري پروپاقرص عطار يها

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 28 مهر 1393
مجری طرح پیمایش ملی سلامت روان گفت: یک پژوهش نشان می‌دهد 60 درصد افراد افسرده به روانپزشک مـــراجعه نمی‌کنند و از میان 40 درصد باقیمانده نیز یک سوم به درمان‌های سنتی از قبیل مراجعه به عطاری‌ها، طب سوزنی و دعانویس روی آورده‌اند.

به گزارش مهر، رضا راد گودرزی با بیان این‌که این مطالعه که برای اولین بار در کشور روی 7886 نفر از افراد 15 تا 64 سال در سال‌های 89 تا 90 انجام شده، افزود: این پژوهش نشان می‌دهد اختلال افسردگی در کشور 7‌/‌12 درصد است که 4‌/‌15 درصد از زنان اختلال افسردگی اساسی دارند و 2‌/‌10 درصد از آقایان به این بیماری مبتلا هستند.

وی ادامه داد: 22 تا 24 درصد از افراد مطلقه اعم از زن و مرد یا کسانی کـــه از یکدیگر جدا شده‌اند، اما هنوز به طور رسمی طلاق نگرفته‌اند و نیز عده‌ای که همسر خود را از دست داده‌اند به افسردگی اساسی مبتلا هستند. این در حالی است که افسردگی در افراد متاهل 5‌/‌12 درصد است.

مجری طرح پیمایش ملی سلامت روان اضافه کرد: میزان اختلال افسردگی در بیکاران به طور معناداری بیش از شاغلان، دانشجویان و محصلان است، به طوری که میزان افسردگی در افراد بیکار 5‌/‌16 درصد و در شاغلان 11 درصد است. این در شرایطی است که افسردگی اساسی که 5‌/‌13 درصد از شهرنشینان را گرفتار کرده در روستاها 11 درصد برآورد می‌شود.به گفته راد گودرزی، نتایج این مطالعات نشان می‌دهد افسردگی در افرادی که از نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند 9‌/‌14 درصد و در افراد با وضع اجتماعی و اقتصادی بالا 7‌/‌11 درصد است.