درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

افراط و تفریط در کنکور ممنوع_ استاد افشار

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : جمعه 5 دي 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مغازه داری بخشی از حرف های یکی از فروشندگان ، خطاب به یک مشتری را شنید که می گفت : نه خانم ! چند هفته ای هست که نداشتیم و به نظر نمی رسد به این زودی ها بیاریم .

مغازه دار از شنیدن این حرف ها وحشت کرد و شتابان دنبال مشتری که در حال خروج از مغازه بود دوید  و گفت : خانم ! حرف فروشنده صحت ندارد ،مطمئن باشید ما بزودی مقدار زیادی خواهیم داشت . در واقع ما یکی دو هفته پیش تعدادی را سفارش داده ایم .

 

 

ادامه مطلب را حتما" بخوانید

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید