درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

جویدن ناخن

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
جویدن ناخن
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 14 ارديبهشت 1394
جویدن ناخن در کودکان کمتر از 3سال نادر است و معمولا کودکان 8تا12 ساله ناخن های خود را می جوند و یا می خورند.بررسی های مختلف نشان داده است که در حدود نصف کودکان ده تا دوازده ساله این عمل را انجام می دهند.

جویدن ناخن ،اغلب نتیجه نداشتن امنیت و آرامش درونی کودک است،یعنی موقعی که کودک تحت فشار قرار می گیرد و شرایط محیط طبق تمایل و دلخواه او نیست و احساس ناراحتی میکند؛شروع به جویدن ناخن خود می کند.به طور مثال ،موقعی که پدر و مادر ،کودک را برای اولین بار به کودکستان یا مدرسه می سپارند،اگر محیط تازه برای او ناگوار باشد،کودک ناخن خود را می جود و یا شست خود را می مکد.البته مدت انجام چنین عملی ممکن است کوتاه باشد و آن را ترک کند،اما ممکن است ادامه یابد.بعضی از متخصصین معتقدند اگر کودکی به مکیدن شست یا انگشتان دیگر عادت کرده باشد و پدر و مادر او را از این عمل منع کنند،کودک ممکن است به جویدن ناخن خود بپردازد و به این عمل عادت کند.بیشتر مادران از این که کودک ناخن هایش را می جود،بسیار نگران هستند
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید