درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مشاوره کودک...بچه های ما 80% خود ما هستند

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
بخش مشاوره کودک...بچه های ما 80% خود ما هستند
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 30 آذر 1393
فرزند تو مُلک تو نیست


فرزند تو مُلک تو نیست در او تصرف نکن ، فقط او را پرورش بده. بچه ها باید آزادی عمل داشته باشند(البته خودمان کنارشان باشیم)

به هدف خاصی برای تربیت او فکر نکن وگرنه حتماً او را کتک می زنی و تنبیه می کنی؛ مثلاً نگو بچه ی من حتماً باید دکتر یا مهندس یا... بشه... تو فقط اصول درست را پیاده کن او همانی می شود که باید باشد (یعنی حالت مطلوب)

به بچه برچسب نزن! تو هیچی نمیشی، خنگی، عین اون پدرت یا عمت می مونی!