درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

تاثیر طلاق بر رشد هیجانی و اجتماعی کودک

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
تاثیر طلاق بر رشد هیجانی و اجتماعی کودک
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
) طلاق :

طلاق تنها رویداد در زندگی والدین و فرزندان نیست، بلکه تحولی است که بشر به شرایط زندگی تازه ای منجر میشود که با تغییرات در مسکن ، درآمد و نقش ها و مسئولیت های خانواده همراه است. قطع زندگی زناشویی برای کودکان بسیار استرس زاست.اینکه کودکان چگونه با این وضعیت سر کنند به چه عواملی بستگی دارد:

1-سلامت روانشناختی والد سرپرست

2-خصوصیات کودک

3-حمایت های اجتماعی درون خانواده

4-حمایت های اجتماعی جامعه پیرامون کودک

2) پیامد های فوری طلاق :
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید