درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

تاثیر کودک از رفتار های والدین

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
تاثیر کودک از رفتار های والدین
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394
کود کان به سادگی تحت تاثیر رفتار های والدین خود قرار می گیرند:


کودک به راحتی تحت تاثیر عصبانیت ،پرخاشگری ،خشم و غم و اندوه پدر و مادر خود قرار می گیرد.هر چه پدر و مادر بیشتر دچار استرس باشند،رفتار کودک بدتر خواهد شد.کودک،عصبانی شدن را به عنوان نمونه و مدلی از پدر و مادر خود یاد خواهد گرفت.کودکی که می بیند پدرد و مادرش عصبانی می شوند و در هنگام عصبانیت چیزی را پرت می کنند و در اتاق را محکم به هم می زنند،همین کار را از آنها یاد می گیرد و رفتار پدر و مادر به عنوان الگویی برای او خواهد بود.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید