درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : جمعه 14 آذر 1393
تربیت کودک؛یعنی شکوفا کردن استعدادها و برآوردن نیازهای او

نیازهای کودک فقط خوراک و پوشاک و محبت و ... نیست و استعدادهای او خواندن و نوشتن و انباشتن حافظه نیست.

او استعداد نتیجه گیری - فکر- و اندازه گیری و سنجش – عقل- و انتخاب واراده و وجدان هم دارد و نیاز به امنیت و یقین و استقلال و اعتراف هم دارد .

مربی باید تمامی استعدادهای کودک را شکوفا کند و بارور کند .

استعدادها با دو عامل «احتیاج» و «هدف» بارور می شوند و شکوفا می گردند.

مربی باید در کودک سه خصوصیت را بارور کند و اینگونه او را واکسینه کند:
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید