درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

تشخيص افتراقي انحراف جنسی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 12 بهمن 1393
تشخيص افتراقي انحراف جنسی


درمانگر بايد انحراف جنسي را از مواردي كه به خاطر كسب تجربه و تازگي انجام مي شود و حالت راجعه و يا وسواسي ندارد افتراق دهد فعاليت انحرافي بيشتر در دوره نوجواني ديده مي شود برخي انحرافات جنسي (به خصوص انواع عجيب غريب ان ) همراه با ساير اختلالات رواني نظير اسكيزوفرني هستند بيمارهاي مغزي نيز ممكن است سبب آزادسازي انحرافي گردد


سيرپيش آگاهي


مواردي از انحرافات جنسي كه همراه با پيش آگهي بد است عبارت است از : شروع زودرس دفعات بالاي اعمال انحرافي نداشتن احساس گناه يا شرم در مورد اعمال مزبور و سو مصرف موارد وقتي بيماران علاوه بر انحراف جنسي سابقه آميزش جنسي نيز داشته باشند انگيزه تغيير را دارند و و قتي خودشان براي دومان مراجعه كنند (نه اين كه از سوي موسسات قانوني ارجاع شوند ) سير و پيش آگهي خوب است


درمان
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید