درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

تفاوت دختر و پسر در خوش بینی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
تفاوت دختر و پسر در خوش بینی
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 01 ارديبهشت 1394
خوش بینی را می توان ، استفاده کردن از تمامی ظرفیت های ذهنی مثبت و نشاط انگیز و امیدوار کننده در زندگی ، برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخته ذهن و احساسهای یأس آور ناشی از دشواری ارتباط با انسانها و رویارویی با طبیعت دانست .
تفاوت بزرگی میان انتقاد از پسران و دختران می باشد ، دختران همیشه از نظر توانایی مورد انتقاد قرار می گیرند که سرزنش کردن بصورت ناتوانی بسیار بدبینانه است در حالیکه پسران هر وقت نمره کم بگیرند ، آن را دلیل تلاش نکردن می دانند که این نوع انتقاد بسیار بهتر است.

خوش بینی در دانش آموزان پسر می تواند منجر به اطمینان بیش از حد و یا پیدایش نگرش "همه چیز به بهترین شکل انجام می شود" بینجامد . بنابراین به اندازه کافی مطالعه نمی کنند . اما در دانش آموزان دختر ، خوش بینی به تنهایی مفید است ، زیرا آنها بطور طبیعی با وجدان تر از همتایان مرد خود در این زمینه عمل می کنند .
نتایج یک پژوهش جدید نشان داد : خوش بینی با گرفتن نمرات بالاتر برای دانش آموزان دختر همراه است ، اما در پسران سبب کسب نمرات پایین تر در دوره تحصیلی می شود .
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید