درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

ترک کردن و تنها گذاشتن کودک،چه اثراتی بر کودک دارد؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
ترک کردن و تنها گذاشتن کودک،چه اثراتی بر کودک دارد؟
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 22 ارديبهشت 1394
موقعی که مادر کودک را رها می کند و از اتاق بیرون می رود،تغیرات زیر در بدن او ایجاد می شود:

1.مقدار زیادی هورمون استرس در مغز کودک ترشح می شود.

2.اوپیوئید ها یعنی مواد شیمیایی که موجب احساس آرامش کودک میگردد،کاهش می یابد.

3.مغز و اعضایی که نسبت به استرس واکنش نشان می دهند،حساس تر می شوند.

4.حس درد در مغز کودک مانند زمانی که جسم او آزار می بیند،به وجود می آیند.