درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

مرور و دوره دروس

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 12 خرداد 1393

 

اهمیت بحث مرور بر کسی پوشیده نیست و امروز به درخواست دوستان سایت مشاوره و روانشناسی مقاله ای رو برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان عزیز در اینباره تدارک دیدم ؛ مرور کردن مثل بچه بزرگ کردن میماند. یک بچه که به دنیا میآید، پدر و مادرش باید آنقدر او را تر و خشک کنند، آب و نان بدهند و ببرند و بیارند تا بشود برای خودش آقایی یا خانمی! شما هم پدر و مادر معلومات و دانستههای خود هستید! باید با مرور، آنها را رشد دهید و از آسیبهای احتمالی همچون فراموشی و بیدقتی دور نگه دارید. 

انجام مرور درست و اصولی، آنقدر برای دانشآموزان کنکوری حیاتی است که همانند آب و غذاست برای بچه.

چند جمله در وصف کمالات جناب مرور!

●مرور تنها برای حفظ و نگهداری مطالب نیست؛ بلکه در فهمیدن آنها نیز بسیار مؤثر است. اگر خیلی باهوش هم باشید، برای فهم یک موضوع نیاز به تکرار آن دارید.

●مرور موجب نگهداری و دستهبندی منظم مطالب در مخ میشود و سرعت عمل و حضور ذهن در جلسه را بالا میبرد. تفاوت تا این حد است که به شما بگویند از بین چند تا گونی کتابی را پیدا کنید و یا اینکه بخواهید از یک قفسه مشخص در کتابخانه کتابی را بیابید. حالا که با اهمیت مرور آشنا شدید، سؤال اینست که: چه زمانی و چگونه مرور کنیم؟

ببینید منحنی فراموشی نشان میدهد که 24 ساعت پس از مطالعه، بخشی از مطالب و پس از یک هفته بخش عمدهای از معلومات سُر میخورند و فراموش میشوند اما با مرور، موقعی که ذهن میخواهد مطالب را در خندق فراموشی هل بدهد، مابقی مطلب را میگیریم و آن را همان بالا بالاها نگاه میداریم.

چند نکتهی مهم در مرور

●اول گُل را بکارید و بعد به آن آب دهید. یعنی اول باید درس را خوب یاد بگیرید و بعد آن را مرور کنید.

●جلوی تلویزیون و جاهای شلوغ و باغ و پارک، جای مرور نیست. مرور هم باید با تمرکز در جای و زمان مناسب انجام شود.

●مرورهای اولیه، کمر بُرند یعنی زمان میگیرند چون در مراحل اول یادگیری و تعمیق مطالب هستید. مرورهای بعدی از پس از ایجاد تسلط، سریعتر انجام میگیرند و هُلواند.

●وسواس نداشته باشید، بگذارید مطلب خوب جا بیفتد. به خاطر ترس از فراموش شدن مطلب، خود را وادار به دورهی زودرس و نابجای آنها نکنید.

●برای مرور خود از یک سررسید استفاده کنید و تاریخ مرور هر موضوع را در آن وارد کنید.

●در هر مرور، اشکالات و اشتباهات قبلی را کنترل و یادآوری کنید و تأکید شما برروی قسمتهای فراموش شده باشد.

●در هر مرحله از مرور سعی کنید به نکاتی دست یابید که در مراحل قبل متوجهی آن نشده بودید.

مقاله از استاد افشار(09358960503) www.alirezael.ir