درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

دعا میکنم زنش منو ببخشه

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 15 آبان 1393
یک سال پیش بود تازه از یه مسافرت كاری برگشته بودم پاییز بود یكی از همكارای بیرون شركت مون برای یه مسئله كاری بهم زنگ زد و این شد آغاز آشنایی ما .بهش گفتم من تحمل تنهایی رو ندارم ،طاقت اینكه بگی خسته شدم حوصله ندارم .اون نگاهم میكرد میخندید و میگفت تو تمام زندگی منی تو عروسك فرنگی منی .گفتم: بدون تو میمیرم. گفتم :اگه نباشی كنارم نمیخوام زنده بمونم .بهم میگفت: من مرده باشم كه تو تنها بمونی،تنهایی تو اون موقع است.گریه نكن كه اشكات وقتی روی گونه هات میاد پایین منو دیونه میكنه.حرفهای قشنگی بود همیشه باهم بیرون بودیم تمام شهر برام خاطره بود هرجای شهر .تمام 5شنبه ها و جمعه ها

تا اینكه یه شب وقتی خونه مون پر مهمون بود تلفن زنگ زد مامانم گفت: عزیزم باتو كار دارن چند بار زنگ زدن تو نبودی

گوشی رو برداشتم یه خانم بود گفت : من همسرشم ما 2سال عقد كردیم الان هم 2ماه ازدواج كردیم .گفت :بگو اگه دوستش داری از زندگیش میرم بیرون میرم دیگه نمیام فقط به من بگو .

منم در حالی که این طرف خط گریه میكردم بهش گفتم :خانم من همسرتونو نمیشناسم تلفن همسرتونو همینجوری گرفتم دیدم صداش قشنگه خوشم اومد برای همین باهاش حرف زدم ایشون گفتن كه من مزاحمشون نشم اما من بازم زنگ زدم حالا كه شما تلفن زدین ازتون معذرت میخوام مطمئن باشین دیگه زنگ نمیزنم

اینو گفتم و گوشی رو گذاشتم و شروع كردم به گریه كردن ، داشتم دیونه میشدم ، آخه قرار گذاشته بودیم بیاد خواستگاری باورم نمیشد عشقم ، تمام زندگیم ، بامن این كار رو كرده باشه من كه همه زندگیمو تو نگاه اون میدم دوست داشتم بمیرم تا صبح گریه كردم زار زدم

صبح وقتی تلفن زد جریان رو بهش گفتم .ساكت شد ،حرفی نزد ازش خداحافظی كردم گفتم: حقم این نبود، تو به من قول دادی همیشه به من راست بگی

بعد یك سال روز تولدم زنگ زد.گفت :بد كردم منو ببخش من دوستت دارم به خدا گفتم : دعا میكنم خوشبخت بشی اما چرا؟ چطور دلت اومد؟ من كه در حقت بدی نكرده بودم.

حالاتنهام ،تنهای تنها. تمام شهر برام خاطره هست به هرجا نگاه میكنم دلم میگیره شبا به یاد اون روزا گریه میكنم و از خدا میخوام كه زنش منو ببخشه.